Termín pre nápravu nemeckého deficitu

 

Krátka správa:

Rada ministrov pre ekonomické a finančné záležitosti dala 14. marca Nemecku čas najneskôr do roku 2007. Nemecko bude dovtedy musieť zosúladiť svoj rozpočtový deficit s pravidlami únie. V súčasnosti predstavuje 3.3% HDP (za rok 2005).

„V tomto svetle Komisia očakáva od Nemecka, že v roku 2006 ostane mierne nad hranicou troch percent a poklesne jasne pod referenčnú hodnotu v roku 2007,“ znelo vyhlásenie Rady. Považuje sa za posledné varovanie pre Berlín.

Thomas Mirow, štátny tajomník nemeckého ministra financií, sa vyjadril optimisticky k tomu, že Berlínu sa podarí splniť termín ku koncu roka 2006. „Myslím si, že je možné, že dosiahneme okolo 2.9%,“ povedal Mirow.

Procedúra nadmerného deficitu proti Nemecku sa začala už v roku 2003.