Topolánek: Presvedčenie, že krízu vieme zastaviť, je mýtus

Zdroj: České predsedníctvo EÚ

Pozadie

Včera (17.2.) sa stretli poslanci národných parlamentov s európskymi poslancami, aby diskutovali na tému „’New Deal’ pre európske hospodárske uzdravenie?“. Šlo o prvé takéto stretnutie počas trvania českého predsedníctva.

Podujatiu spolupredsedali: predseda Európskeho parlamentu Hans–Gert Pöttering, predseda českého Senátu Přemysl Sobotka a predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Miroslav Vlček.

Pöttering vyzval českých poslancov, aby hlasovali za ratifikáciu Lisabonskej zmluvy o ktorej sa v Snemovni poslancov, dolnej komore českého parlamentu, rozhoduje dnes (18.2.).  

Otázky

Členovia národných parlamentov obvinili lídrov EÚ, že nerobia dosť v boji proti hospodárskej kríze. Ako povedal člen francúzskeho Národného zhromaždenia Pierre Lequiller, opatrenia proti recesii na európskej úrovni sú „ťažko badateľné“ a tie, ktoré sa prijímajú na národnej úrovni, nie sú harmonizované.

Lequiller porovnal opatrenia na oživenie hospodárstva, ktoré prijali v USA len mesiac po nástupe nového prezidenta do úradu. s tým, čo nazval „nesmelou odpoveďou EÚ“.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso toto hodnotenie nespochybnil. „Zo zjavných dôvodov, náš plán obnovy nemôže byť taký, ako ten americký,“  povedal.

Podľa neho je to preto, že máme 27 členských krajín, z ktorých niektoré sú členmi eurozóny a niektoré nie. „Máme krajiny, ktoré sú vo vážnej recesii a máme krajiny s kladným rastom HDP. Máme krajiny, ktoré dostávajú pomoc zo záchranného plánu od EÚ. Politicky, ale aj intelektuálne nie je ľahké prísť s programom, ktorý pokrýva 27 rôznych scenárov. Napriek tomu si myslím, že výsledky, ktoré sme boli schopní dosiahnuť sú pozitívne,“ zhodnotil Barroso.

Šéf európskej Exekutívy odmietol kritiku, že Únia nenašla väčšie prostriedky v odpovedi na krízu. „Buďme úprimní – keď sa rozhodovalo o rozpočte EÚ, krajiny z klubu 1 % [tie, ktoré trvali na tom,  že rozpočet nesmie presiahnuť 1 % HDP bloku – pozn.] povedali: nie viac ako jedno percento,“ pripomenul Barroso, pričom poradil poslancom, aby sa odpovede dožadovali od národných vlád.

Český premiér Mirek Topolánek sa ostro postavil proti protekcionizmu a zaútočil na plány na zavedenie eurových dlhopisov na pomoc ekonomike eurozóny. Napriek tomu, že Česká republika zatiaľ nie je členom eurozóny, Topolánek nedávno povedal, že chce byť „strážcom“ eura.

„Chcel by som varovať pred euro-dlhopismi, a pred novými dlhopismi, pretože sa nechceme dostať do ťažkostí so splácaním vládneho dlhu. To by ohrozilo stabilitu eurozóny alebo by ju mohlo oslabiť a budeme zbierať jej kúsky nasledujúcich desať alebo 15 rokov,“ povedal Topolánek poslancom.

Český premiér poradil poslancom, aby nedávali príliš veľké sľuby, pokiaľ ide o blížiace sa európske voľby. "Nechcem ukazovať v tejto sále prstom, ale varujem vás pred voľbami, buďte opatrní, čo sľúbite ľuďom. Nemôžete povedať ľuďom, že po voľbách sa budú mať lepšie," vyhlásil.

Pozície

Český premiér Mirek Topolánek povedal: „Akékoľvek nadŕžanie sektorom v jednotlivých krajinách je zradením princípu Spoločenstva.“

„Je jasné, že nemôžeme zastaviť finančnú krízu, ale môžeme koordinovaným rezolútnym prístupom obmedziť jej dopady a zabrániť, aby pokračovala, ako v tridsiatych rokoch 20. storočia. Myslieť si, že to vieme vyriešiť, je mýtus, je to nezmysel. Sme tu na to, aby sme eliminovali dopady krízy a povzbudili rast v budúcnosti.“

„Odmietam neekonomický prístup ku kríze. Nemyslím si, že my ako politici môžeme predstierať, že diktujeme o kríze a o tom,  čo máme robiť. Jednoducho to preháňame.“

Predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering vyhlásil: "Existujú základné princípy, na ktorých musíme stavať naše kroky. A to je sociálne trhová ekonomika, ktorá je priateľská k trhu, ale tiež hovorí, že trh musí slúžiť ľuďom. Trh má sociálnu funkciu a to je zakotvené aj v Lisabonskej zmluve.“

„Vytvorili sme jednotný trh a prichádzať teraz s protekcionistickými opatreniami v EÚ by sa rovnalo zničeniu trhu. A to by vytvorilo základ pre katastrofu.“

„Rovnako spoločná mena. Keby sme ju nemali, boli by sme v oveľa väčších problémoch, než sme teraz. Musíme robiť všetko pre to, aby sme udržali stabilitu európskej meny. Musíme sa zdržať pokušenia požičiavať si stále viac a viac a vytvárať väčší a väčší deficit, ktorý by podkopával silu našej jednotne meny,“ uzavrel.