Transatlantický spor o clá v oblasti IT narastá

Pozadie

V júli 1997 vstúpila do platnosti svetová Dohoda o informačných technológiách (ITA), ktorá ukladá signatárskym stranám znižovať clá na IT produkty. Okrem EÚ ju v roku 1996 podpísali USA, Japonsko, Austrália, Kanada, Švajčiarsko, Turecko a ďalšie krajiny. V zozname signatárov však chýbajú hráči ako Brazília, Mexiko, či Juhoafrická republika. To je dôvod, pre ktorý sa Brusel usiluje o opätovné otvorenie textu a vytvorenie nového svetového rámca pre obchodovanie s IT produktmi.

Otázky

Zatiaľ čo staré tlačiarne môžu byť v rámci jednotného európskeho trhu obchodované bez nutnosti preclievania, nové multifunkčné zariadenia (napr. tlačiareň, kopírka a skener v jednom) nemôžu byť dovezené bezplatne. Rovnaký prístup uplatňuje EÚ voči všetkým elektronickým tovarom v oblasti IT, na ktorých výrobu sa používajú materiálny alebo technológie, ktoré dohoda ITA výslovne nespomína. Príkladom sú aj LCD televízne obrazovky. Európa na ne uvaľuje 14% clo, pretože ich odmieta uznať ako LCD technológiu použitú v počítačových monitoroch.

Snahou Európskej komisie je takýmto spôsobom prinútiť svojho amerického partnera sadnúť si za rokovací stôl a podpísať novú formálnu dohodu. Zdá sa však, že USA majú v súčasnosti iné preferencie záujmov a nový dokument leží až na pomyselnom stole ďalšieho prezidenta.

USA sa pokúšali riešiť obchodný problém cestou vyjednávania o „priateľskej dohode,“ ktorá by mala dočasný charakter a upravovala by podmienky až do vytvorenia nového svetového rámca. Na druhej strane tvrdia, že technologický pokrok možno vo všeobecnosti predvídať a preto treba vysvetľovať zmluvy podpísané v minulosti s ohľadom naň. EÚ čiastočné riešenie odmieta.

Washington preto pred WTO žaluje Brusel pre podozrenie z porušovania pravidiel medzinárodného obchodu. Akokoľvek, pokiaľ orgány Svetovej obchodnej organizácie vynesú rozhodnutie, potrvá to 12-18 mesiacov. V tom čase už bude v úrade nový americký prezident a nie je vylúčené, že bude s európskymi partnermi rokovať o nástupníkovi dohody ITA.

Pozície

„Veríme, že tieto clá sú nekonzistentné so záväzkami EÚ k týmto produktom a súčasne bránia technologickým inováciám v IT sektore. Akokoľvek, EÚ tvrdí, že môže preclievať takéto produkty jednoducho preto, lebo technológie, ktoré obsahujú, v čase vytvorenia ITA neexistovali,“ konštatuje predstaviteľka amerických obchodníkov, Susan Schwab.

Hovorca komisára pre obchod, Petra Mandelsona, obvinil USA, že sa pokúšajú upraviť text ITA cestou súdneho sporu, zatiaľ čo návrh EÚ, aby znenie paktu revidovali všetci jeho signatári, odmietajú. Dodal, že zmena zmluvy „nie je nič, o čom by sme mohli dvojstranne rokovať so Spojenými štátmi.“

Mark MacGann, generálny riaditeľ priemyselnej asociácie EICTA vyjadril sklamanie, že „obe strany nemohli dosiahnuť dohodu prostredníctvom dialógu.“ EICTA združuje veľké svetové IT firmy ako Nokia, Siemens, Apple, Sony.

Nasledujúce kroky

  • 29. august 2008: Sťažnosť USA voči EÚ sa formálne predloží WTO. Brusel ako žalovaná strana bude môcť vyjadriť všetky svoje námietky a predostrieť argumenty, ale nebude môcť podľa procesných pravidiel podať obdobnú sťažnosť v rovnakej veci a nebude môcť vetovať začatie súdneho konania.