Transatlantický trh realitou do roku 2015?

Pozadie:

Nedávna oficiálne návštevy nemeckého predsedníctva a predsedu Komisie mali za cieľ oživenie uviaznutých rozhovorov z Doha v rámci multilaterálnej schémy svetového obchodu vo WTO.

Otázky:

Skupina poslancov Európskeho parlamentu, ktorá vystupuje pod značkou TPN (Transatlantic Policy Network – Transatlantická politická sieť), sa vyslovila za zriadenie transatlantického trhu do roku 2015. Cieľom je odstránenie bariér pre obchod a investície medzi EÚ a USA a rozvoj spoločného prístupu k regulačnej politike, legislatíve, chrániacej konkurenciu a kapitálovým trhom, všetko za účelom vytvorenia ekonomického rastu.

Skupina sa bráni proti kritike, že takáto iniciatíva hrozí odsunúť na okraj záujmu pokračujúce multilaterálne obchodné rokovania, ktoré sa realizujú v rámci WTO v tzv. kole rokovaní z Doha.

Sociálna demokratka z Parlamentu Erika Mannová zdôraznila, že hlavným zámerom nie je dojednať dohodu o voľnom obchode, ale odstrániť všetky existujúce prekážky pre obchod do roku 2015 a podporiť väčšie politické porozumenie ako súčasť novej transatlantickej agendy.

V protiklade k dohode o voľnom obchode (FTA) by predvídaná dohoda o spolupráci potrebovala tiež podporu Európskeho parlamentu, ako aj Kongresu USA.

Kresťanský demokrat Elmar Brok (Nemecko) povedal, že návrh nezamýšľa nahradiť multilaterálnu dohodu a netýka sa ciel, ale netarifných bariér pre obchod s tovarmi a službami, najmä finančnými službami. Brok ďalej povedal, že ľutuje, že sa myšlienka stretla so silným politickým odporom niektorých krajín, menovite Francúzska. Myslí si, že dohoda by mohla byť niečím ako „Elyzejskou zmluvou pre transatlantické vzťahy,“ ktoré spolu v roku 1963 zviazali Nemecko a Francúzsko a porovnal jej možný prínos k prínosu vnútorného trhu.

Konzervatívny poslanec Parlamentu James Elles poukázal na rezolúciu Senátu USA z 9. decembra 2006, ktorá označila rok 2015 ako cieľový pre dokončenie transatlantického trhu. Privítal tiež odporúčanie nemeckej kancelárky Angely Merkelovej zriadiť pracovnú skupinu, ktorá by sa zaoberala transatlantickými ekonomickými vzťahmi.

Pozície:

Nemecká kancelárka a predstaviteľka predsedníckeho štátu EÚ Nemecka Angela Merkelová povedala, že podporuje myšlienku aplikovať jednotný trh na transatlantickej úrovni a posilniť spoluprácu medzi EÚ a USA.

V liste, adresovanom predsedovi Komisie, napísal generálny tajomník európskeho združenia zamestnávateľov (UNICE) Philippe de Buck: „Hoci hlboká a obsažná dohoda o voľnom obchode by bola jasne najlepším riešením, UNICE akceptuje, že to v tomto čase nie je politicky možné.“ De Buck ďalej dodal: „UNICE navrhuje, aby boli nadchádzajúce mesiace využité na dokončenie alebo spustenie rokovaní o rámcovej dohode, s ktorou by súhlasili obe strany a ktorá by bola ratifikovaná oboma príslušnými legislatívami.“

Predseda Transatlantického podnikateľského dialógu Charles Prince vyhlásil: „Transatlantické podniky operujú v čoraz viac integrovaných globálnych trhoch, reťazcoch ponuky a procesoch poskytovania služieb. Skutočný bezbariérový transatlantický trh by bol preto potrebný na zlepšenie konkurencieschopnosti a pre tvrobu pracovných miest.“

Ďalšie kroky:

  • Skupina by chcela vidieť prijatie rozhodnutia o zriadení transatlantického trhu na summite EÚ s USA v roku 2007.