Transparency International: Bez zmien je eurozóna odsúdená na zánik

Angela Merkelová a Emmanuel Macron. FOTO: Twitter.com

Kritika protikrízových opatrení ECB je jednou z ústredných tém nadchádzajúcich nemeckých parlamentných volieb.

Najsilnejšie sa prejavila, keď nemecký minister financií Wolfgang Schäuble kritizoval šéfa ECB Maria Draghiho za program kvantitatívneho uvoľňovania. Sťažnosťami na monetárnu politiku ECB sa zaoberal aj Nemecký ústavný súd a posunul ich na prešetrenie Súdnemu dvoru EÚ.

Téme sa venuje aj marcová správa protikorupčnej neziskovej organizácie Transparency International (TI). ECB podľa nej pristúpila k politickým opatreniam, na ktoré nemá mandát. „Vďaka širokým právomociam mohla ECB vyvíjať tlak na grécke banky a zároveň vyjednávať záchranné opatrenia s gréckou vládou ako súčasť Troiky medzinárodných veriteľov,” píše sa v správe.

Ako v rozhovore uviedol Hoffmann-Axthelm, TI nechce určovať, ako systém napraviť. Chce len poukázať na hrozby pre demokraciu, ktoré plynú z chybného nastavenia spoločnej meny.

 Zbavovanie sa zodpovednosti

Hoffmann- Axthelm súhlasí, že Európska centrálna banka pri riešení dlhovej krízy výrazne prekročila svoje kompetencie. Má ale problém s rovnakou kritikou z úst volených predstaviteľov národných vlád. Práve v ich nečinnosti a nedostatku vôle pre politické kompromisy vidí dôvod, prečo ECB prekročila svoj mandát. „Otočiť sa teraz a kritizovať ECB napríklad z pozície nemeckého ministra financií je pomerne zvláštne“ doplňuje v rozhovore Hoffman- Axthelm.

ECB podľa neho potrebuje väčší dohľad a niesť zodpovednosť za svoje kroky, keďže priamo vstúpila do sféry politického rozhodovania, hoci nepodlieha potrebnej kontrole. V slabej zodpovednosti volených zástupcov za ekonomické výsledky vidí Hoffman- Axthelm hlavnú príčinu problémov eurozóny.

Demokratický deficit bol najviditeľnejší v čase vytvorenia Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM tzv. euroval) – inštitúcie vytvorenej mimo právneho rámca Európskej únie a kontrolovanej členskými štátmi. „Je to ďalší príklad toho, ako sa členské štáty skrývajú za niečo „európske“, aby podmienili reformy ako je šetrenie, štrukturálne reformy, atď a zároveň mohli kritizovať Brusel, hoci ESM ani nie je európska inštitúcia“ hovorí Hoffman- Axthelm.

Rekonštrukcia eurozóny

Podľa Hoffmanna- Axthelma je nevyhnutné, aby sa všetci aktéri dohodli na udržateľnejšom inštitucionálnom nastavení eurozóny. Predvolebné obdobie ani priaznivé ekonomické vyhliadky Nemecka by nemali viesť k poľaveniu v reformných snahách. „Politici sú naivní, ak si myslia, že systém ekonomického riadenia, ktoré je v súčasnosti vnímané ako nelegitímne severom aj juhom, môže prežiť dlhšie ako polovicu volebného obdobia.“

Problém vidí v chýbajúcej formálne uznanej rozhodovacej autorite v eurozóne. Pokračovanie v riadení pomocou Euroskupiny je podľa neho neudržateľné, pretože vytvára konflikt záujmov.

V priestore jednotnej meny ďalej podľa neho chýba rovnocenný fiškálny partner ECB, ktorý by zjednocoval  postoje členských krajín vo fiškálnej politike. „Tvrdíme, že ak máte na úrovni EÚ jednu menovú politiku, tak tradične na rovnakej úrovni potrebujete aj koordináciu fiškálnej politiky.“

Hoffmann- Axthelm v rozhovore prezentoval aj konkrétne návrhy budúcich reforiem eurozóny: vytvorenie postu ministra financií eurozóny a spoločného rozpočtu eurozóny.

Nemecké voľby rozhodnú

Rovnaké návrhy už dávnejšie presadzuje francúzsky prezident Emmanuel Macron a myšlienku vytvorenia ministra financií krajín eurozóny v utorok na svojej tradičnej letnej tlačovej konferencii v Berlíne podporila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. V spolupráci Merkelová – Macron vidí veľkú príležitosť pre reformy aj Hoffmann-Axthelm.

Ešte rýchlejší proces reformy eurozóny by podľa neho zaručilo spojenie Macrona s predsedom sociálnych demokratov Schulzom. Prinieslo by to podľa neho určitú formu viacrýchlostnej EÚ s integrovanejšou eurozónou v jej jadre.

„Myslím si, že ako Francúzsko, tak aj Nemecko musia prekročiť prah vlastných národných záujmov, aby mohli postaviť systém, ktorý budú za legitímny považovať všetky krajiny eurozóny,“ uvádza recept na úspech reforiem Hoffmann-Axthelm.

Nemecké parlamentné voľby sa budú konať 24. septembra.

 

Článok je zhrnutím dlhšieho rozhovoru pre EURACTIV.com.