Trh s emisiami – Komisia pritvrdzuje

Pozadie

Sedem členských krajín – Maďarsko, Lotyšsko, Malta, Litva, Poľsko, Česká republika a Slovensko – žaluje Komisiu pred Európskym súdnym dvorom kvôli tomu, že emisné limity, ktoré im exekutíva EÚ určila na obdobie 2008-2012, poškodzujú ich šance na hospodársky rast.

Väčšina členských krajín však vyslovila podporu prísnejším limitom. Tlačia na Brusel, aby vytvoril prísnejší trh s emisnými povolenkami, než počas prvého obdobia (2005-2007), kedy ich nadmerné množstvo zaplavilo trh a viedlo ku kolapsu cien CO2.

Otázky

Komisia 26. októbra oznámila, že pre obdobie 2007-2012 obmedzila limit CO2 pre členské krajiny o 10%. Urobila to po rozhodnutí i národných alokačných plánoch posledných dvoch krajín, Rumunska a Bulharska.

V oboch posledných prípadoch znížila Komisia limity skutočne výrazne – pre Bulharsko o 37% a pre Rumunsko o 20% menej, než požadovali. Podobne dopadli aj iné krajiny – Maďarsko má skresať navrhované množstvo povoleniek o viac ako 12%, Luxembursko o 40%, Švédsko o 10% a Lotyšsko dokonca o viac ako polovicu.

Komisia nevyžaduje zníženie národných limitov len od Dánska, Francúzska, Slovinska a Británie. Nemecko má upraviť limit v národnom alokačnom pláne len o 2,5%, čo je však v absolútnom vyjadrení 30 miliónov ton CO2.

Podľa komisára pre životné prostredie Stavrosa Dimasa by celoeurópsky emisný limit 2,08 miliardy ton vytvoril „robustný trh so skutočným znížením emisií, čo prispeje k naplneniu Kjótskych cieľov“.

Podľa Financial Times sa cena tony CO2 pri takýchto podmienkach odhaduje na 22,78 eur. Podľa niektorých expertov však trh nebude efektívne stimulovať investície do nízkouhlíkových technológií a znižovania emisií dovtedy, pokiaľ cena za tonu nedosiahne 40-50 eur.

Medzičasom sa členom EU ETS (Systém obchodovania s emisiami EÚ) stalo aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Komisia to privítala ako „prvú medzinárodnú dohodu tohto druhu pre obchodovanie s emisiami“. EÚ, ktorá v súčasnosti finalizuje rokovaciu pozíciu pre klimatické rokovania OSN na Bali, dúfa, že ETS poslúži ako vzor pre budúci globálny systém, ktorý by nahradil režim Kjótskeho protokolu. Jeho účinnosť vyprší už v roku 2012.

Ďalšie kroky

  • Január 2008: Komisia predloží legislatívny návrh pre obchodovanie s emisiami v EÚ po roku 2012.