Tri odporúčania z Komisie pre Slovensko

Eurokomisár Pierre Moscovici predstavuje makroekonomické odporúčania EK pre rok 2017, zdroj: EK

Európska komisia dnes predstavila svoje každoročné makroekonomické odporúčania pre jednotlivé členské krajiny (Country Specific Recommendations, CSRs).

Ide o súčasť tzv. Európskeho semestra, teda systému koordinácie hospodárskych politík v EÚ, špeciálne v eurozóne. Odporúčaniam predchdáza správa o Slovensku z februára tohto roku.

 

INFOGRAFIKA: Slovensko 2017: Aké pozitíva a negatíva vidí Komisia?

 

Komisia sa snaží posledné roky počet odporúčaní skresať a sústrediť sa len na to, čo považuje za najdôležitejšie.

Odporúčania pre Slovensko

V prvom rade, aj keď Komisia uznáva, že Slovensko konsoliduje a je makroekonomicky v relatívne dobrej kondícii,  odporúča snaženia ešte posilniť.

 

EK Jarna prognoza

V tomto smere upozorňuje najmä na rezervy v zdravotníctve. Efektívnosť výdavkov má Slovensko riešiť cez projekt Hodnota za peniaze.

Druhé odporúčanie sa týka podpory zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a tiež žien, napríklad cez dostupnejšie škôlky. Hovorí aj o kvalite vzdelávania. To potrebuje zlepšiť všeobecne ale aj s dôrazom na deti zo znevýhodneného prostredia.

Posledné odporúčanie sa týka kvality podnikateľského prostredia, vymožiteľnosti práva a vysokej miery korupcie na Slovensku. Komisia odporúča popracovať na verejnom obstarávaní, efektivite súdnictva a znižovaní administratívnej záťaže pre podniky.

Celoeurópsky trend

Pokiaľ ide o celoeurópsky obraz, ekonomika EÚ rastie 6. rok za sebou. Stav je to ale krehký a ohrozovaný celou plejádou domácich aj vonkajších faktorov. Komisia tvrdí, že štáty musia využiť súčasné opatrné oživenie na reformy a rozumnú kombináciu zodpovednej rozpočtovej politiky a investícií.

„Európska komisia dnes odporúča všetkým členským štátom udržiavať primeranú rovnováhu medzi zabezpečovaním udržateľnosti verejných financií a dosahovaním zámerov fiškálnej politiky, ktorá pomôže posilniť, a nie podkopať, oživenie,“  povedal komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici.

Viac dôrazu chce venovať aj sociálnemu rozmeru. „V našom posudzovaní sa tento rok plne sústredíme na riešenie nerovnosti. Krízu sme už odvrátili: je načase riešiť sociálne problémy (…) Zvyšovanie produktivity by sa malo premietnuť do vyšších miezd,“ hovorí eurokomisárka Marianne Thyssenová.

Tretina odporúčaní sa neplní

Komisia bilancuje aj to, ako vážne štáty k odporúčaniam pristupujú. Z dlhodobejšieho pohľadu krajiny dosahujú určitý pokrok v dvoch tretinách odporúčaní, ktoré doteraz v rámci Európskeho semestra dostali. Najviac sa nimi riadili v politických oblastiach, vo fiškálnej politike a pri finančných službách.

Najhoršie to ide v hospodárskej súťaži v službách a skvalitňovaní podnikateľského prostredia.