Turisti odišli. O prácu prišlo takmer 50 tisíc Španielov

Úrad práce v Španielsku. FOTO: Twitter.com.

V júli tohto roku pricestovalo do Španielska vyše 10 a pol milióna zahraničných návštevníkov. Ešte nikdy predtým ich v priebehu jedného mesiaca neprišlo viac. S tým súvisí aj veľký dopyt po zamestnancoch v sektore služieb v letnej sezóne. Keď turisti odchádzajú, pracovníci už nie sú potrební.

Úrady práce tak oproti predošlému mesiacu zaznamenali nárast počtu nezamestnaných o 46 400 osôb. V porovnaní s minulým rokom je to takmer o štyri percentá viac. Celkový počet osôb bez práce sa zastavil na čísle 3 382 324.

Zároveň došlo k prudkému poklesu počtu evidovaných zamestnaných. Len v priebehu augusta podľa úradov zaniklo 179 495 pracovných pozícii, čo je najvyšší pokles od roku 2008.

Španielsky minister práce Tomas Burgos očakáva, že počty zamestnaných budú čoskoro opäť rásť. „V auguste vždy dochádza k týmto pohybom, čo je spôsobené letnou sezónou. Zatiaľ sa však neobnovila činnosť v sektoroch (stavebníctvo, priemysel), ktoré v lete tradične znižujú produkciu a od ktorých sa očakáva, že teraz budú mať pozitívny vplyv na zamestnanosť.“

Krátkodobo a nedobrovoľne

Španielsky pracovný trh dlhodobo bojuje s veľkou nestabilitou. Jedným z hlavných problémov je veľký podiel ľudí pracujúcich na základe krátkodobých pracovných zmlúv. Ich počet – ako už býva v krajine z Pyrenejského polostrova zvykom – rastie práve v období letnej sezóny.

Španielsko je v rámci Európskej únie krajinou s druhým najvyšším podielom zamestnaní s dočasnými pracovnými zmluvami. Podľa údajov Eurostatu až 26,1 % zamestnancov v roku 2016 nemalo podpísanú dlhodobú pracovnú zmluvu. Číslo je ešte výraznejšie vo vekovej kategórii 15 – 24 rokov. V nej až 3 zo 4 zamestnancov majú so svojim zamestnávateľom uzatvorenú krátkodobú pracovnú zmluvu.

Ďalším problémom je, že väčšina takýchto zamestnancov pracuje na krátkodobý a čiastočný úväzok nedobrovoľne. Až 91 % z nich by uprednostnilo zmluvy na dobu neurčitú, čo je po Cypre druhé najväčšie číslo v rámci Európskej únie.

Problém dočasných pracovných zmlúv sa vo veľkej miere týka aj verejného sektoru. V marci podpísala vláda s hlavnými odborovými organizáciami dohodu o zlepšení pracovných podmienok. Dohoda zahŕňa aj prísľub, že 8% pracovných pozícií vo verejnom sektore sa z dočasných premení na dlhodobé.

Španielsky boj s nezamestnanosťou

Za obavami z krátkodobých pracovných pomerov je v prvom rade veľká nezamestnanosť. Hoci Španielsko v apríli prvýkrát od roku 2008 registrovalo menej ako 4 milióny nezamestnaných, 17,2 % obyvateľov bez práce radí Španielsko na chvost rebríčka krajín EÚ v tejto štatistike. Väčší podiel nezamestnaných (23,5%) má len Grécko.

V Španielsku je navyše stále 1 277 000 domácností, v ktorých nepracuje ani jeden člen rodiny.

Vláda okrem toho musí bojovať aj s druhou najvyššou mierou nezamestnanosti u mladých ľudí. Až 38,6% ľudí do 25 rokov je bez zamestnania. Aj v tejto štatistike je na tom horšie len Grécko.

Od roku 2014 podľa prieskumov miera nezamestnanosti neustále klesá. V percentuálnom znížení počtu nezamestnaných je Španielsko za posledný rok dokonca druhé v rámci celej Európskej únie. Súčasná vláda chce do konca volebného obdobia znížiť nezamestnanosť o 7 % až na konečných 11 %.

Nezamestnanosť v Európskej únii

Miera nezamestnanosti dlhodobo klesá v celej eurozóne. Podľa údajov Eurostatu sa v júli jej hodnota zastavila na 9,7 %, čo je najnižšia nameraná hodnota v eurozóne od februára v roku 2009. Medziročne klesla takmer o jedno percento, keďže pred rokom v rovnakom čase predstavovala 10 %.

V rámci všetkých krajín Európskej únie je miera nezamestnanosti 7,7 %, čo je zase najnižšie číslo od decembrových meraní v roku 2008.

Najvyšší úbytok počtu ľudí bez práce medziročne zaznamenalo Chorvátsko (z 13,2 % na 10,6%), Španielsko (z 19,6% na 17,2 %). Slovensko je v poklese miery nezamestnanosti na treťom mieste, keď z minuloročných 9,7 % klesla na dnešných 7,3 %.