Uhoľné bane sa budú zatvárať

Mnoho čiernouhoľných baní v EÚ čaká zatvorenie. Komisia schválila návrh nariadenia Rady, ktoré povedie k postupnému zatváraniu nekonkurencieschopných baní do októbra 2014.

Od januára, keď legislatíva vstúpi do platnosti, bude štátna pomoc kryjúca prevádzkovú stratu nekonkurencieschopných uhoľných baní naviazaná na plán ich postupného zatvorenia. Má sa tak udiať do októbra 2014, pričom sľúbené kroky budú prísne monitorované. Ak baňa nebude do 1. októbra 2014 zavretá, pomoc bude musieť vrátiť.

Štáty budú smieť podporiť aj rekvalifikáciu dotknutých pracovníkov, či vyčistenie a zabezpečenie ťažobnej lokality. Na druhej strane, schválenie dobiehajúcej prevádzkovej pomoci bude naviazané na predloženie plánu vhodných opatrení na zníženie negatívnych vplyvov bane na životné prostredie – napríklad zlepšovanie energetickej účinnosti, využitie obnoviteľných zdrojov energie, či zachytávanie a uskladňovanie CO2.

„Obnoviteľná, čistá energia je cestou, ktorou musíme ísť, nemôžeme však ignorovať vážne regionálne hospodárske a sociálne následky, ktoré by malo okamžité zavretie stratových baní v čase nízkeho alebo nulového rastu a vysokej nezamestnanosti“, vyhlásil podpredseda Komisie zodpovedný za konkurenciu Joaquín Almunia, z ktorého dielne návrh pochádza.

Sociálne následky

Platnosť súčasných pravidiel umožňujúcich štátnu pomoc vyprší koncom tohto roka. Komisia sa nakoniec rozhodla nestopnúť pomoc okamžite. Obávala sa vážnych hospodárskych a sociálnych následkov okamžitého zavretia baní, okrem toho, výpadok domácej ťažby by mohol byť nahradený dovozom z mimoeurópskych krajín, čo by v globálnom meradle emisie CO2 zvýšilo.

Pôvodne sa hovorilo o zavretí stratových čiernouhoľných baní do roku 2023, po interných diskusiách však Komisia nakoniec predložila omnoho prísnejší návrh. Environmentálne organizácie ho privítali.

Zmena pravidiel postihne mnohé čiernouhoľné oblasti v EÚ – najmä v nemeckom Porúrí, v Rumunsku, či severozápadnom Španielsku. Neobíde však ani ťažbu uhlia v Českej republike, Maďarsku či Poľsku. Podľa Komisie závisí v Európe od tohto sektora asi 100 000 pracovných miest, 42 000 priamo v baniach, viac ako 55 000 v súvisiacich odvetviach.

V roku 2008 dosiahli subvencie sektoru 3,2 miliardy eur, čo je polovica oproti 6,4 miliardám v roku 2003.

Hnedé uhlie má vlastné pravidlá

Nová legislatíva sa týka len čierneho uhlia. Lignit, hnedé uhlie, sa riadi inými pravidlami, ktoré už teraz štátnu pomoc na krytie prevádzkových strát zakazujú.

Slovenské hnedouhoľné bane teda toto rozhodnutie Komisie nepostihne. Kritici tvrdia, že aj tie sa držia nad vodou len vďaka štátnym dotáciám, vláda však tvrdí, že nekryje hospodársku stratu ani udržanie počtu pracovných miest, ale dotuje sprístupňovanie nových ložísk, čo jej pravidlá ešte do tohto roku umožňujú. Hnedouhoľným baniam pomáha aj nariadenie vlády schválené na základe „všeobecného hospodárskeho záujmu“, aby ich produkciu odoberala tepelná elektráreň v Novákoch.

Ďalšie kroky

  • 1.január 2011: ďalšie poskytovanie štátnej pomoci stratovým čiernouhoľných baniam bude naviazané na plán ich postupného zavretia
  • 1. október 2014: stratové bane na čierne uhlie musia byť zavreté
  • 2020: EÚ chce kryť 20% spotreby energie z obnoviteľných zdrojov