Únia chce dofinancovať 5G služby, operátorom chýba slovenský plán

Cezhraničné koridory 5G pre prepojenú a automatizovanú mobilitu, uvedené v návrhu o Nástroji na prepájanie Európy. [Európska komisia]

Pokrývanie medzinárodných aj vnútroštátnych koridorov, ako cesty či železničné trate, sieťami 5G považuje Únia za prioritu. Ich skvalitnenie dokonca finančne podporí. Záujem majú aj slovenskí operátori. Do výzvy, ktorá zafinancuje služby nad rámec ich licenčných povinností, sa ale zapoja až po tom, ako štát jasne naformuluje svoje priority a formy dofinancovania. Vláda chce najprv vidieť úspešné projekty za európske peniaze.

Pri európskej výzve na dofinancovanie pokrývania koridorov 5G sa zdá, že Slovensko uvažuje opačne ako Komisia. Vláda totiž chce najprv vidieť, komu sa európske peniaze podarí v tvrdej konkurencii v Bruseli získať, a až podľa tohto výsledku upraví vlastne priority a nastaví dofinancovanie zo strany štátu, respektíve štrukturálnych fondov. Eurokomisia však má o peniazoch inú predstavu.

Hoci majú operátori, vrátane tých slovenských, povinnosť budovať na dopravných aj cezhraničných koridoroch siete novej, piatej generácie (5G), Európska únia ponúka dodatočné peniaze na financovanie lepších služieb. Krajiny chce motivovať, aby na vybraných úsekoch, ktoré sú spravidla technicky náročné a pre operátorov ekonomicky nerentabilné, zabezpečili stabilitu a kvalitu pripojenia. Dofinancovať chce preto oblasti, kde to krajiny nezvládnu samé.

Záujem o zlepšenie služieb na koridoroch 5G aj o peniaze z Bruselu navyše má aj Slovensko. Tvrdí to v strategických plánoch, vrátene Plánu obnovy a odolnosti. Skvalitnenie služieb a stabilná digitálna infraštruktúra totiž v konečnom dôsledku ovplyvnia aj rozvoj regiónov.

Rozdielny prístup krajín k dodávateľom pre 5G siete ovplyvní celý trh, varujú európski audítori

Podľa Európskeho dvora audítorov sú rozdielne národné pravidlá pre mimoeurópskych dodávateľov problémom celého bloku. Audítori tiež varujú pred pomalým zavádzaním 5G sietí vo viacerých krajinách EÚ. Slovensko však patrí medzi premiantov. 

5G siete u nás budujú operátori, a to z vlastných zdrojov. Z podmienok ich licencií však vyplýva len základné pokrytie koridorov 5G. Hoci o financie z Bruselu nad rámec svojich povinností majú záujem, zo strany štátu im rovnako chýbajú inštrukcie.

Vláda totiž ešte nevie, aké nadštandardné služby Slovensko na koridoroch potrebuje a nemá jasno ani v tom, kam vlastné peniaze, respektíve svoje štrukturálne fondy, určené pre túto oblasť, nasmeruje. Práve tieto informácie by operátorom umožnili žiadať z Bruselu financie do tých správnych oblastí. Na zapojenie do výzvy však ostáva necelý mesiac.

Plány Únie pri pokrývaní koridorov 5G

Digitálna transformácia je jedným z dvoch najdôležitejších parametrov post-pandemickej obnovy v Európe. Podľa EÚ je jej základným predpokladom kvalitná a moderná digitálna infraštruktúra. V súčasnosti ju predstavujú 5G siete.

„Na zabezpečenie životaschopnosti predpokladaných digitálnych služieb novej generácie (…) bude nevyhnutné neprerušené pokrytie systémami 5G,“ tvrdí aj Európsky parlament. Tá má dokonca umožniť prístup k pripojeniu aj v pohybe.

Kým pokrývanie 5G sieťami v osídlených oblastiach, najmä mestách, v Únii postupuje (hoci pomalšie), Európska komisia vidí pri kvalite pokrývania problém na takzvaných 5G koridoroch. Ide o dopravné trasy, cesty, železnice alebo vnútrozemské vodné cesty, ktoré majú byť plne pokryté 5G sieťou. Ešte náročnejšie bude pokrývanie týchto trás v cezhraničných oblastiach, keďže tie závisia od spolupráce najmenej dvoch krajín.

Cezhraničné koridory 5G pre prepojenú a automatizovanú mobilitu, uvedené v návrhu o CEF. Zdroje: Európska komisia

Do minulého roka podpísalo v rámci európskej iniciatívy na pokrývanie cezhraničných koridorov 5G viaceré dohody či memorandá o spolupráci viac ako 20 členských krajín v Únií, dokonca Srbsko a Nórsko ako nečlenské krajiny EÚ.

Slovensko je posedné vo V4, ktoré dohodu o cezhraničnom 5G koridore zatiaľ nemá so žiadnym zo svojich susedov. Podľa rezortu dopravy však „intenzívne komunikuje“ s Českou republikou. Potenciálne by sa totiž mohli slovenskí operátori zapojiť do výzvy na pokrytie železničného cezhraničného koridoru Brno – Bratislava. Operátorom ale chýbajú inštrukcie.

Európska motivácia

Európska komisia vníma, že výstavba infraštruktúry je pomalšia, ako by si predstavovala. Aj preto minulý rok zverejnila výzvu, ktorá by mala mobilných operátorov aj členské štáty motivovať. Ide pritom už o druhú generáciu tejto európskej podpory. V takzvanom Nástroji na prepájanie Európy CEF1, podporovala do roku 2020 napríklad aj lepšiu konektivitu v miestnych komunitách, a to prostredníctvom známej aktivity WiFi4EU.

Druhý Nástroj na prepájanie Európy (CEF2) má do roku 2027 okrem iného finančne podporiť skvalitnenie služieb na koridoroch 5G v celej EÚ. Eurokomisia na neho vyčlenila miliardu eur a ráta s tým, že vzhľadom na technickú náročnosť projektov, posilní CEF národné projekty v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF). Finančne týmto spôsobom podporí rádovo vyššiu úroveň mobilných služieb, aké by Európania získali v prípade, ak by pokrývanie koridorov nechali iba na trh.

Európske peniaze z CEF2 predstavujú však len doplnkové financovanie k projektom, ktoré boli zahrnuté do Plánu obnovy a odolnosti a ďalším strategickým plánom čerpania štrukturálnych fondov. Predpokladom na získanie je teda jasná stratégia a konkrétny projekt, ktorý musí prinášať kvalitu služby nad úroveň, ktorú definovali licencie. Okrem toho musí mať projekt aj jasné finančné krytie.

Nič z toho ale na Slovensku jasné nie je, Napríklad ani známy Operačný program Slovensko pre obdobie 2021-2027, ktorý by mohol tieto priority tiež ozrejmiť, zatiaľ nie je schválený.

Výzva eurokomisie je otvorená len do 22. marca.

Únia potrebuje na 5G a optické siete minúť ďalších 300 miliárd eur

Do roku 2025 by EÚ mala do rozvoja 5G a optických sietí  naliať približne 300 miliárd eur na to, aby podporila rast ekonomiky. Odvetvie by tak dokázalo vytvoriť viac ako 2,4 milióna nových pracovných miest, tvrdia experti.

Záujem o dodatočné peniaze majú napriek tomu aj slovenskí operátori. Trojica z nich – Slovak Telekom, Orange a O2 – vysúťažila od štátu možnosť vybudovať a prevádzkovať na vyčlenených frekvenciách siete 5G a pokryť majú aj koridory.

Keďže operátori zhodne tvrdia, že o zlepšenie kvality svojich služieb majú záujem, európske peniaze sú aj pre nich motivujúce. Zafinancovali by práve vylepšenia sietí nad rámec ich dohody so štátom.

Nejasné plány

Budovanie sietí 5G je na Slovensku len v začiatkoch. Nateraz sú čiastočne pokryté len niektoré mestá, no žiadny z dopravných, či cezhraničných koridorov. Meniť by sa to malo v najbližších rokoch.

Slovenské plány budovania 5G sietí vychádzajú z Národného plánu širokopásmového pripojenia.  Podľa neho bude krajina, podobne ako ďalšie štáty Únie, pokrývať „internetom s gigabitovou rýchlosťou“ všetky „významné subjekty sociálno-ekonomickej interakcie a domácností v znevýhodnených lokalitách“.

Mnohé krajiny EÚ, vrátane napríklad Českej republiky, majú ku koridorom 5G stratégie, zadefinované priority, či dokonca projekty. Na ich základe sa môžu o európske peniaze uchádzať jednoduchšie. Keďže Slovensko takúto stratégiu ani projekt nemá, dodatočné zverejnenie výzvy na dofinancovanie CEF2 môže prísť neskoro. Európske peniaze majú totiž zaplniť diery tam, kde to štáty nedokážu, a nie naopak.

Europarlament schválil miliardy na cezhraničné projekty v doprave, energetike a digitalizácii

Peniaze z Nástroja na prepájanie Európy budú určené na cezhraničné projekty. V rokoch 2021 až 2027 bude nástroj hospodáriť s viac ako 30 miliardami eur. Väčšina z nich pôjde do dopravnej infraštruktúry.

Operátori majú len mesiac na to, aby sa zapojili do náročnej výzvy Európskej komisie.

Keďže ide o rádovo vyššie služby, aké sa zaviazali poskytnúť, okrem žiadosti do Bruselu sa potrebujú dohodnúť aj so slovenskou vládou. Rezorty dopravy a informatizácie, ako aj regulátor s nimi v súčasnosti diskutujú o tom, ako dofinancovanie využiť. „Rokujeme (s nimi) o definícii zmeny, respektíve zlepšení parametrov služieb, ktoré sú akceptovateľné pre získanie príspevku z CEF2 fondov, tzv. step-changes v oblasti kvality poskytovanej služby,“ uviedla aj Alexandra Piskunová zo spoločnosti Orange.

Slovenské siete pandémiu zvládli, aj keď spotreba dát domácností narástla o polovicu

Spotreba dát v domácnostiach aj na mobiloch počas minulého roka výrazne stúpla. Operátori však tvrdia, že problémy im to nespôsobilo, keďže do infraštruktúry pravidelne investujú.  Podľa expertov sa telekomunikačný sektor musí pripraviť na náhle zmeny dopytu aj do budúcnosti.

Slovak Telekom pre EURACTIV Slovensko potvrdil, že o zapojení do CEF2 rovnako ako Orange uvažuje, avšak finálne rozhodnutie bude závisieť od toho, či sa všetci traja mobilní operátori dohodnú, ale aj od dodatočnej podpory zo strany vládnych fondov, ktoré na tento účel vyčlení MIRRI. „Je pravdepodobné, že záujem trhu bude záležať od výšky spolufinancovania. Podľa jej miery si môžeme vyhodnotiť a zvážiť náš ďalší postup,“ potvrdil hovorca spoločnosti, Michal Korec.

Spoločnosť O2 je skeptickejšia: „Keďže neevidujeme v tejto oblasti projekt, ktorý by problematiku (pokrytia koridorov službami, ktoré by kvalitou zásadne prevyšovali tie, vyplývajúce z licencie, pozn. red.) riešil, nevidíme priestor na to, aby sme sa mohli o tieto fondy uchádzať,“ uviedol Ján Kalafut, manažér Oddelenia externej komunikácie O2. Operátor pripomína, že bude potrebná aj „súčinnosť zo strany Železníc Slovenskej republiky a Národnej diaľničnej spoločnosti, keďže práve oni predmetnú infraštruktúru spravujú“.

„Ak má dôjsť na národnej úrovni ku koordinácii operátorov, dopravných spoločností, majiteľov infraštruktúry a stavebných spoločností, musí existovať jasný záujem zo strany štátu a následná koordinácia, pretože sa jedná o nesmierne komplexný a finančne náročný projekt. Zatiaľ sa tak nestalo, a preto sa sústredíme na plnenie vlastných záväzkov a kvalitu nami poskytovaných služieb,“ dodal Kalafut.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8