Únia nemôže ďalej čakať, do biodiverzity musí investovať viac

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

Biologická rozmanitosť je na ústupe po celom svete, vrátane Európy. Experti varujú pred devastujúcimi následkami pre svetovú ekonomiku. Únia problém nevyrieši, ak ciele pre biodiverzitu nepremietne do záväznej legislatívy, hovoria odborníci.

Viac ako polovica svetového DPH je závislá na zdravej biodiverzite a prírodných ekosystémoch, no v každej piatej krajine hrozí, že skolabujú. Situácia je obzvlášť kritická v 27 krajinách, kde prudký pokles biodiverzity narušil základné služby, ako je dodávka potravín, uvádza nová štúdia spoločnosti Swiss Re.

Tento problém sa netýka len Brazílie, kde prebieha intenzívne odlesňovanie, ale aj Austrálie, Izraelu, Indie či Južnej Afriky. V prípade európskych krajín je biodiverzita najviac ohrozená v Belgicku a Španielsku.

Na základe správy o stave prírody, ktorú v pondelok (19. októbra) zverejnila Európska environmentálna agentúra a Európska komisia, je zrejmé že sa Európskej únii nepodarilo dosiahnuť ciele v oblasti biodiverzity na rok 2020. Dôkazom toho je až 81 percent jej živočíchov, ktoré sú v ohrození.

Komisia preto stanovila nové ambiciózne ciele o stave biodiverzity na rok 2030. Environmentalisti upozorňujú, že je podstatné, aby sa tieto ciele stali súčasťou legislatívy.

Tri miliardy nových stromov a prísna ochrana pralesov: Eurokomisia predstavila novú stratégiu pre biodiverzitu

Nová desaťročná stratégia EÚ pre biodiverzitu obsahuje ambiciózne návrhy. Až tretinu európskej pôdy majú zaberať ekofarmy. Desať percent poľnohospodárskej plochy pôjde na neprodukčné prvky ako mokrade alebo úhorovanie. Používanie pesticídov sa zníži o polovicu.

Zelený týždeň 2020

Tento týždeň sa v Bruseli začal „virtuálny“ Zelený týždeň EÚ 2020. Pri príležitosti jeho otvorenia Stefan Leiner, vedúci oddelenia biodiverzity v Komisii, si myslí, že úpadok biodiverzity môžu členské krajiny zastaviť napríklad správnym nastavením Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

„Musíme presmerovať financovanie, ktoré ide na aktivity, čo škodia prírode na také, ktoré sú k nej priaznivé,“ dodal.

„Veda jasne dokazuje, že už nemáme čas na ďalšiu prokrastínáciu,“ uviedla Sabien Leemans, ktorá má na starosti biodiverzitu v Európe v rámci WWF for Nature (Svetový fond na ochranu prírody).

Je dôležité, aby Európa „investovala peniaze na tieto ciele ihneď a správnym spôsobom,“ tvrdí Barbara Herrero z ornitologickej spoločnosti Birdlife. „Prístupy niektorých členských štátov a ich parlamentov sú znepokojujúce. Musíme začať meniť politiku,“ konštatovala.

Európske poľnohospodárstvo čaká kľúčový týždeň, ochranári hovoria o bozku smrti pre prírodu

Europoslanci budú hlasovať o prijatí návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2021. Ich pozmeňovacie návrhy sú ale podľa ochranárov ranou pre ekologické a klimatické ambície Eurokomisie a zakonzervujú súčasný stav v poľnohospodárstve, ktorý vedie k strate biodiverzity. 

Je teraz na členských štátoch EÚ, aby dokázali, či dokážu uplatniť právo voči tým, ktorí „profitujú z ničenia prírody“.

„Veľa výhod berieme ako samozrejmých. Nevidíme a nevážime si ich z ekonomického hľadiska,“ myslí si Nicola Notaro, ktorá vedie Oddelenie na ochranu prírody v Komisii.

„Investovanie do ochrany prírody nám umožní naďalej čerpať z prítomnosti týchto výhod,“ povedal s tým, že dôkladná ochrana prírody môže zabrániť extrémnym udalostiam.

Až 60 percent živočíchov je v ohrození

Vďaka pozorovaniu živočíchov v rokoch 2013 až 2018, EEA (Európskej environmentálnej agentúry) zistila, že až 60 percent všetkých druhov živočíchov v Európe je ohrozenom stave s tým, že najviac ohrozené sú ryby a obojživelníky. Ako príčinu uvádza neudržateľné poľnohospodárstvo, rozrastanie miest a znečistenie ovzdušia. Jej stratégia na riešenie počíta s tým, že Únia uvoľní aspoň 20 miliárd eur na ochranu prírody.

Environmentálna agentúra nalieha na členské štáty, aby zintenzívnili svoje konanie, ktoré vyplýva z ich legislatív o prírode a environmentálnych reguláciách. Zároveň apeluje na Úniu, aby použila spoločnú poľnohospodársku a rybársku politiku ako nástroje na ochranu biodiverzity.

Od obezity po pesticídy: Nová stratégia EÚ rieši problémy celého potravinového cyklu (INFOGRAFIKA)

Potravinová stratégia Z farmy na stôl má určiť štandard udržateľnej výroby a spotreby potravín pre celý svet. Európska komisia chce, aby európske potraviny boli zdravé, cenovo dostupné a aby ich produkcia zanechávala čo najmenšie stopy na životnom prostredí a klíme.

Nádejný vývoj na celosvetovej úrovni

Na prírode je pritom závislá až polovica svetového HDP. Napriek tomu sa v rokoch 2015 až 2017 investovalo do jej ochrany menej ako 100 miliárd eur, zatiaľ čo päťkrát toľko sa investovalo do oblastí, ktoré jej škodia, dokazujú zistenia OECD.

Leiner potvrdil, že jediné, čo sa podarilo celosvetovo dosiahnuť je zachovanie 10 percent morských oblastí a 17 percent suchozemských oblastí, keďže tieto ciele boli od začiatku jasné a merateľné.

Podľa Leinera nemožno očakávať, že z každoročných konferencii OSN o biodiverzite, (tohtoročná sa mala konať aj tento týždeň, ale sa zrušila kvôli pandémii), vzíde právne záväzná zmluva, nakoľko je veľmi náročné dosiahnuť dohodu 196 krajín. Je pravdepodobné, že „veľké juhoamerické štáty“ budú trvať na iných opatreniach.

Na druhej strane, existuje vzájomná „vôľa“ stanoviť silnejšie a lepšie čitateľné ciele do budúcna.