Únia opäť o víne

hrozno vinice

 

Krátka správa:

Ministri poľnohospodárstva Európskej únie 18. septembra 2006 opäť rokovali o reforme európskeho trhu s vínom, ktorej cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti producentov vína, posilnenie dobrého mena európskych vín a dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu. EurActiv.sk informoval, že Komisia začiatkom leta (22. júna 2006) predložila viaceré varianty pre zreformovanie vinárskeho sektora. Ide o Oznámenie Komisie Rade a EP: Smerom k trvalo udržateľnému európskemu sektoru vína. Táto reforma je rovnako aktuálna ako reforma európskeho cukrovarníctva.

Slovensko zastúpené ministrom pôdohospodárstva Miroslavom Jureňom nie je naklonené už od júna dobrovoľnej likvidácii svojich viníc, ktorú jeden z návrhov predpokladá. EK navrhuje kompenzáciu v celkovej hodnote 2,4 miliardy EUR pre celých 400 000 ha vyklčovaných viníc. Komisia by okrem klčovania chcela tiež zakázať pridávanie cukru do vín, proti čomu Slovensko dôrazne namieta a rovnaký názor zastávajú aj krajiny rovnakých zemepisných šírok.

18.septembra sa proti klčovaniu postavilo 12 členských krajín únie. „Komisia síce zdôrazňuje, že by to bolo na princípe dobrovoľnosti, ale táto dobrovoľnosť pre nás vytvára riziká, že by u nás niektorí pristúpili ku klčovaniu. Mohli by ich motivovať peniaze – za vyklčovaný hektár je to asi 200 000 korún – a súčasná ekonomická situácia by ich mohla viesť k tomu, že by sa vzdali vinohradu a pestovali by tam niečo iné,“ objasnil Jureňa.

Je tu pomerne silný tlak na to, aby bol cukor zachovaný. Nemci, Rakúšania, Maďari, Česká republika, Luxembursko a Poľsko majú ten istý názor ako aj my, že by sme mali udržať pridávanie cukru minimálne na úrovni 2 %. Južné krajiny vyrábajú prírodné sladidlo zo štiav a pokiaľ by bol cukor vylúčený úplne, tak by sa tri (juhoeurópske) krajiny mohli stať monopolnými a mohli by zneužívať svoje postavenie na trhu,“ varoval slovenský minister. Dosladzovanie cukrom na Slovensku má určitú historickú tradíciu.

Definitívny návrh reformy EK posunula na začiatok budúceho roka po dôkladnej diskusii. Reforma vinárskeho rezortu sa naposledy uskutočnila v roku 1999.