Únia po protestoch oceliarov plánuje znížiť dovozné kvóty na oceľ

V roku 2018 vzrástol dovoz ocele približne o 12 percent. Dopyt vzrástol len o 3,3 percent. [EPA-EFE/ Friedemann Vogel]

Vedúci predstavitelia oceliarskeho priemyslu varujú, že opatrenia, ktoré mali zabrániť nadmernému dovozu ocele nefungujú a navýšenie kvót situáciu len zhorší. Európska komisia  verí, že prichádza s riešením.

Európska komisia v stredu (14. augusta) vo vyhlásení uviedla, že plánuje obmedziť postupné zvyšovanie dovozných kvót na oceľ z piatich percent na tri percentá, s nadobudnutím účinnosti od 1. októbra.

O návrhu sa bude ešte pred implementáciou diskutovať s dotknutými členmi Svetovej obchodnej organizácie (WHO) a taktiež bude potrebné schválenie členských štátov EÚ.

Pôvodné zvyšovanie dovozných kvót o päť percent bolo súčasťou Vykonávacieho nariadenia Komisie, ktoré vstúpilo do platnosti 2. februára 2019. Cieľom bolo zabrániť nadmernému dovozu ocele na trh EÚ v dôsledku odklonu svetových vývozov ocele z trhu USA. Presmerovanie tokov nastalo po zavedení reštriktívnych opatrení USA na oceľ v marci 2018. Oceliarsky sektor v Európe následne zaznamenal nárast dovozu hotových výrobkov z ocele približne o 12 percent, pričom dopyt po oceli vzrástol približne len o 3,3 percent.

K nárastu dovozu však došlo aj napriek ochranným opatreniam.

Oceliari volajú po ochrane pred dopadmi Trumpových ciel

Šéf ArcelorMittal sa sťažuje na zvýšený dovoz, ktorý do Európy presmerovali americké colné opatrenia. Európska komisia medzitým zamietla fúziu dvoch európskych gigantov, ktorá by podľa nej ohrozila konkurenciu na domácom trhu.

Protesty oceliarskych gigantov

Pôvodná výška kvót bola stanovená na základe priemerného dovozu za roky 2015 až 2017 zvýšeného o päť percent k prvému dňu účinnosti definitívneho opatrenia. Podľa opatrenia sa mali kvóty ďalej zvyšovať o päť percent, pričom prvé zvýšenie nastalo 1. júla 2019.

Revíziu opatrenia Komisia vykonala z dôvodu nespokojnosti vedúcich predstaviteľov oceliarskeho priemyslu, vrátane spoločností Outokumpu, Salzgitter a AcelorMittal, ktorí s pôvodným päť percentným zvyšovaním kvót nesúhlasili. Uviedli, že ochranné opatrenia EÚ nie sú účinné a zvýšenie kvót len zhorší situáciu, ktorej momentálne európske priemyselné odvetvia čelia. Od Komisie zároveň požadovali, aby bolo dané zvyšovanie zrušené alebo odložené a predstavené iné riešenia.

Komisia okrem zmeny dovozných kvót plánuje aj obmedzenie pre krajiny, ktoré presahujú 30 percentný podiel na dovoze plochej ocele valcovanej za tepla počas štvrťroka. Podľa analytika Alana Spencea obmedzenie ovplyvní predovšetkým Turecko, ktoré má na importe do EÚ veľký podiel.