Únia sa dohodla na rozpočte pre rok 2020: Menej peňazí pre Turecko, viac pre výskum a klímu

Komisár pre rozpočet Gunther Oettinger a štátny tajomník fínskeho ministerstva financií Kimmo Tiilikainen. [EPA-EFE/Olivier Hoslet]

Posledný rozpočet v súčasnom európskom rozpočtovom období má predpovedať, aké budú priority sedemročného finančného rámca EÚ po roku 2020.

Európske inštitúcie sa po maratóne rokovaní dohodli na podobe rozpočtu EÚ na rok 2020. Rokovania medzi eurokomisiou, europarlamentom a Radou EÚ, ktoré boli prerušené v piatok (15. novembra), sa podarilo dokončiť v pondelok večer 18. novembra.

Rozpočet EÚ na rok 2020 je stanovený na 168,69 miliardy eur v záväzkoch (zmluvne dohodnuté peniaze) a 153,57 miliardy eur v platbách (vyplatené peniaze).

Táto dohoda umožní EÚ zamerať svoje zdroje na momentálne najdôležitejšie priority: klimatické zmeny, tvorba pracovných miest, investície do mladých ľudí, bezpečnosti a tiež solidarita v EÚ. Budúcoročný rozpočet má zároveň pripraviť prechod na ďalší rozpočtový cyklus na obdobie rokov 2021 až 2027.

Naopak, EÚ výrazne – až o 85 miliónov eur – okresala financie v predvstupových fondoch pre Turecko. Dostupné peniaze by vzhľadom na postupné „vzďaľovanie sa európskym hodnotám“ a obavy o právny štát v Turecku mali smerovať na podporu tamojšej občianskej demokracie, program Erasmus a podporu presídlenia sýrskych utečencov. Viac peňazí naproti tomu európska dvadsaťosmička vyčlenila pre krajiny Západného Balkánu.

Jan Van Overtveldt, ktorý v rokovaniach zastupoval Európsky parlament, dohodu označil za „historickú zmenu“. Belgický europoslanec ocenil, že sa nový rozpočet nie je iba o kohéznej (eurofondy) a poľnohospodárskej politike, ale sústedí sa aj na podporu inovácií, výskum, ale aj klímu a životné prostredie. „Mal by to byť príklad pre nasledjúci viacročný finančný rámec,“ uviedol na Twitteri Overveldt.

Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger povedal, že rozpočet EÚ na rok 2020, posledný, ktorý navrhla Komisia pod vedením Jeana-Clauda Junckera, je o kontinuite. „Má nasmerovať zdroje tam, kde sú potrebné. Pomôže vytvárať pracovné miesta, riešiť zmenu klímy a stimulovať investície v celej Európe, investovať do mladých ľudí a zvyšovať bezpečnosť Európy,“ uviedol komisár. Spresnil, že všetky tieto priority sa odrážajú aj v návrhu Komisie na dlhodobý rozpočet Únie po roku 2020.

Na klímu až 21 percent

Komisia upozornila na to, že 21 percent z celkového rozpočtu pôjde na opatrenia na riešenie zmeny klímy. Program LIFE pre životné prostredie a zmenu klímy dostane 589,6 milióna eur (o 5,6 percenta viac v porovnaní s rokom 2019). Program Horizont 2020 získa 13,46 miliardy eur (+8,8 percenta).

Energetická oblasť nástroja Spájame Európu – ktorá investuje do rozsiahleho využívania obnoviteľných zdrojov, modernizácie existujúcej infraštruktúry na prenos energie a rozvoja novej infraštruktúry – dostane 1,28 miliardy eur (+35 percent). Na oblasť doprava v rámci nástroja Spájame Európu sa poskytne podpora vo výške 2,58 miliardy eur.

Takmer polovica zo zdrojov – 83,93 miliardy eur v záväzkoch (+4,1 percenta) – má za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky EÚ. Z toho 58,65 miliardy eur (+2,5 percenta) pôjde na zmiernenie hospodárskych medzier v členských štátoch a medzi nimi, na podporu rastu, tvorby pracovných miest a na podporu konvergencie prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov.

Európsky globálny satelitný navigačný systém Galileo bude podporený sumou 1,2 miliardy eur (+74,7 percenta ) s cieľom rozšíriť svoje využitie na svetovom trhu tak, aby do konca roku 2020 dosiahol 1,2 miliardy používateľov.

Suma 255 miliónov eur poskytne stimuly pre európske spoločnosti, aby spolupracovali na vývoji obranných výrobkov a technológií v rámci európskeho programu obranného priemyselného rozvoja.

Mladí ľudia v EÚ budú mať prospech z niekoľkých programov: 2,89 miliardy eur pôjde na vzdelávanie prostredníctvom programu Erasmus+ (+3,6 percenta). Pre Európsky zbor solidarity bolo vyčlenených 166,1 milióna eur (+15,9  percenta).

Európski poľnohospodári využijú zo spoločného rozpočtu 58,12 miliardy eur.

Riadenie bezpečnosti a migrácie bude na budúci rok podporené sumou 2,36 miliardy eur pre azylový, migračný a integračný fond, fond vnútornej bezpečnosti a tiež pre agentúry, ktoré pracujú v tejto oblasti (Europol, Frontex, EASO, eu-LISA).

Dohoda je založená na predpoklade, že Spojené kráľovstvo bude po brexite naďalej prispievať k plneniu rozpočtu EÚ a zúčastňovať sa na ňom do konca roku 2020.