Únia zadarmo sprístupnila európske normy pre výrobcov ochranného vybavenia

Ilustračný obrázok. Personál v ochranných odevoch. [EPA-EFE/Rodrigo Antunes]

Firmám z EÚ aj z tretích krajín to umožní vyrábať ochranné masky, rukavice či plášte tak, aby boli bezpečné a aby mohli byť rýchlo umiestnené na jednotný európsky trh.

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že v kontexte krízy spojenej s novým koronavírusom spolupracuje s priemyslom a členskými štátmi na maximalizácii dostupnosti ochranných masiek, rukavíc, plášťov a iných zdravotníckych potrieb.

Medzi snahy EK patrí aj zvýšenie produkcie na strane súčasných výrobcov, ako aj uľahčenie dovozu zdravotného materiálu a aktivácia alternatívnych spôsobov výroby ochranného vybavenia.

Na naliehavú žiadosť eurokomisie sa Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) v spolupráci so všetkými svojimi členmi dohodli, že okamžite a bezplatne sprístupnia niekoľko európskych noriem pre určité zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky. Táto akcia pomôže výrobným spoločnostiam z EÚ aj z tretích krajín, ktoré sú ochotné vyrábať tieto výrobky, aby mohli rýchlo začať s ich výrobou a uľahčilo sa tak umiestňovanie chýbajúcich zdravotných výrobkov na jednotný európsky trh. Sprístupnenie európskych noriem zaručí, že dodávané ochranné výrobky budú mať vysoký stupeň bezpečnosti.

Bezplatné sprístupnenie noriem

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti upozornil, že nastal čas konať kolektívne a zároveň naliehavo, solidárne a odvážne. “Nabádam výrobcov, aby zvyšovali a diverzifikovali výrobu, pričom vychádzam z pozitívnych príkladov, ako sú výrobcovia textilu a obuvi, ktorí začínajú vyrábať ochranné masky a odevy. Urobím všetko, čo je v našich silách, aby som ich úsilie podporil,” opísal situáciu Breton.

Komisár ocenil, že po nadviazaní kontaktov s EK sa CEN a CENELEC dohodli na bezplatnom sprístupnení noriem potrebných pre výrobné spoločnosti aj z iných odvetví, aby mohli vyrábať masky a iné ochranné prostriedky.

Podľa jeho slov má dohoda medzi EK a CEN a CENELEC okamžitý účinok. Spolu 11 noriem vypracovaných CEN a prípadne tri ďalšie normy vyvinuté spoločne s Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktoré sa od pondelka sprístupňujú, sa týka bežných filtračných masiek, lekárskych rukavíc a ochranného odevu.

COVID-19: Angela Merkelová je v karanténe, viaceré krajiny hlásia prvé obete

Taliani aj Španieli zatiaľ prehrávajú v boji proti nákaze. V krajine naďalej denne pribúda viac ako päťtisíc novo nakazených ľudí. Stúpa aj denný počet obetí. Prvé obete koronavírusu hlásia zo Srbska, Maďarska, Rumunska či Česka. 

Nová iniciatíva exekutívy EÚ dopĺňa jej doterajšie odporúčanie o postupoch posudzovania zhody a dohľadu nad trhom, ktoré v snahe zintenzívniť boj proti šíreniu nového koronavírusu vnútroštátnym orgánom poskytuje usmernenie týkajúce sa povolení vyrábať osobné ochranné vybavenie bez označenia CE.

Poskytnutie bezplatného prístupu k európskym normám pomôže spoločnostiam z EÚ aj z tretích krajín, ktoré prestavajú svoje výrobné linky, aby rýchlo vyrábali “kritický” zdravotnícky materiál nevyhnutný pre zabránenie ďalšieho šírenia pandémie COVID-19. Používanie uvedených noriem umožní spoločnostiam, ktoré ich používajú, rýchlejšie vstupovať na trh so základnými zdravotníckymi a ochrannými materiálmi.

Za bežnej situácie sa normy musia kupovať a používať v súlade s pravidlami práva duševného vlastníctva. Odchýlka od klasického obchodného modelu je silnou európskou reakciou na krízovú situáciu a potvrdením sociálnej zodpovednosti a solidarity pri riešení problémov s nedostatkom ochranných prostriedkov pri riešení krízy spojenej s epidémiou COVID-19.