Úroková miera ECB na päťročnom maxime

Krátka správa

Guvernér ECB Jean-Claude Trichet povedal, že momentálne je úroková miera priemerná a nie extrémne vysoká. Podľa jeho slov, podmienky pre hospodársky rast boli priaznivé a tak mohla Banka zasiahnuť voči tlakom, ktoré by spôsobili infláciu.

„Naša rozpočtová politika pokračuje v pozitívnom trende, s miernou úrovňou úrokovej miery, pružným vývojom úverov a peňažnej situácie, a zároveň likviditou vykazujúcou prijateľné čísla.“ Trichet však nechal otvorené dvere možnému zvyšovaniu miery: „Nepovedal som, že sa nachádzame na vrchole, ktorý by musel byť konečnou zastávkou.“

Ekonomickí analytici pochopili toto vyjadrenie ako signál, že ECB by mohla zvyšovať úrokovú mieru až k hranici 4% a možno aj viac, ak by eurozóna prežívala tak silný rast a infláciu, ako hovoria predpovede pre nasledujúci rok.

Eurochambers, Európskych asociácia obchodných a priemyselných komôr, vyjadrila ľútosť nad náhlym zvýšením úrokovej sadzby a vyjadrila obavy nad možným negatívnym dopadom tohto kroku na hospodársky rast a vytváranie nových pracovných miest v EÚ. Prezident Eurochambers, Pierre Simon povedal: „Očakávané rozhodnutie ECB zvýšiť úrokovú mieru, ktorá je dnes na svojej najvyššej úrovni od septembra 2001, nie je možné chápať ako pomoc podnikateľom… Naliehame na ECB, aby venovala pozornosť rovnako rastu ako aj zamestnanosti. Súčasný hospodársky vzostup by mal byť zachovaný.“

ECB očakáva v tomto roku rast eurozóny na úrovni 2,5% a 2,4% pre rok 2008. Deje sa tak po silnom raste v poslednom kvartáli roku 2006 a po znížení svetových cien ropy. Plánovaná miera inflácie bola upravená a namiesto 2% sa očakáva 1,9%.