USA: 3 mld dolárov na boj proti klimatickým zmenán

bush usa

 

Krátka správa

Na rozdiel od EÚ, Spojené štáty neveria v účinnosť Kjótskeho protokolu v boji s globálnym otepľovaním a s ním súvisiacimi klimatickými zmenami. Vláda G. Busha opakovane zdôrazňuje, že omnoho efektívnejšie ako záväzné limity sú technologické riešenia – vývoj nových technológii, ktoré spomalia alebo zastavia klimatické zmeny. Včera (20. september 2006) vyhlásila, že do nich chce investovať viac ako 3 miliardy dolárov.

Nový Strategický plán Technologického programu pre klimatické zmeny (CCTP) je technologickou súčasťou stratégie boja proti klimatickým zmenám, ktorú prezident Bush predstavil v roku 2002. Hlavnými prvkami súčasného amerického prístupu ku globálnemu otepľovaniu sú:

  • dobrovoľné partnerstvo s priemyslom (na rozdiel od povinného systému emisných limitov a obchodovania s nimi v EÚ)
  • posilnený výskum klimatických zmien
  • medzinárodná spolupráca (prostredníctvom Ázijsko-pacifického partnerstva pre čistý rozvoj a klímu, ako aj Medzinárodného partnerstva pre vodíkovú ekonomiku).

Prostredníctvom novej stratégie CCTP investuje Bushova vláda práve do výskumu a vývoja v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Hlavnými technológiami, ktoré majú byť rozvinuté prostredníctvom programu, sú využitie vodíka, „čistého uhlia“, jadrovej fúzie i štiepenia jadra, zachytávanie uhlíka a využitie biomasy. V programe je zrejmá najmä absencia podpory energetickej efektívnosti, ktorá je, naopak, jedným z hlavných pilierov stratégie EÚ.

Európska únia v súčasnosti pripravuje druhý Európsky program boja proti klimatickým zmenám (ECCP II) a revíziu a rozšírenie Systému obchodovania s emisiami (ETS).