USA – vysoký potenciál využívania obnoviteľných zdrojov

 

Krátka správa

Obnoviteľné energie v súčasnosti pokrývajú 6% spotreby v USA, tvrdí správa inštitútov Worlswatch Institute a Centre for American Progress zverejnená 18. septembra 2006. Podľa týchto amerických think-tankov je však možné tento podiel dramaticky zvýšiť, ak bude realizovaná „špičková energetická politika“.

„Mnohé z technológií ktoré využívajú obnoviteľné zdroje sú, alebo čoskoro budú, konkurencieschopné s fosílnymi palivami“, tvrdí správa s odvolaním sa na dynamický rast ich využívania vyvolaný znižujúcimi sa nákladmi a rastom investícií.

Podľa správy majú Spojené štáty jedny z najbohatších zdrojov obnoviteľných energií, v súčasnosti sú však v podstate nevyužívané. Napríklad „jedna štvrtina povrchu USA je dosť veterná na to, aby vyrábala veternú energiu za rovnakú cenu, ako zo zemného plynu či uhlia“, tvrdí správa. Na čele je v súčasnosti Kalifornia, kde 31% spotreby kryjú obnoviteľné zdroje (12% z toho pochádza z iných ako vodných elektrární). Iowa zas produkuje dostatok etanolu na to, aby pokryla polovicu svojej spotreby benzínu. V roku 2005 boli Spojené štáty svetovou špičkou v inštalovaní nových veterných elektrární – pred Nemeckom a Španielskom.

Pre využitie plného potenciálu je však potrebná ambicióznejšia politika a vládna podpora, tvrdia autori správy. „Dnešný energetický systém bol formovaný storočím vládnych subvencií a regulačnej podpory.“ Teraz má byť vhodný čas na to, aby sme sa presunuli k inej politike.