Utečie Slovensko globálnej finančnej kríze?

Foto: www.mmisso.com

Krátka správa:

“Stredná a východná Európa sa nemôžu vyhnúť vplyvu globálnej finančnej krízy,” vyhlásil viceprezident Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) Varel Freeman. Vyvracia tak všeobecné presvedčenie ekonomickej elity nových členských štátov, že ich trhy zostanú imúnne voči miliardovým stratám bánk v západnej Európe a USA.

“Nechcem byť pesimista, ale myslím si, že musíme byť realistickí,” uviedol Freeman pre Financial Times. Vzhľadom na situáciu na medzinárodných trhoch je presvedčený, že “riziká sú určite vyššie ako pred šiestimi mesiacmi.”

Doterajšie straty finančných inštitúcií a bánk previazaných na americký trh s hypotékami sa odhadujú na viac ako 40 milárd dolárov. Kríza však zďaleka nie je zažehnaná a analytici očakávajú, že celková ujma zo zlých úverov sa vyšplhá na 200 miliárd amerických dolárov. Presný rozsah krízy a jej následky dnes nikto nevie odhadnúť.

“Kríza s vysokou pravdepodobnosťou nebude mať žiaden citeľný dopad na ekonomiky regiónu V4,” tvrdí Národná banka Slovenska v Správe o finančnej stabilite za 1. polrok 2007. Zdôrazňuje, že “slovenský akciový a dlhopisový trh vzhľadom na svoj malý rozmer a nízku likviditu na tieto udalosti nereagoval.” Vplyv na slovenské pomery by mohol byť len druhotný, ak by prišlo k “výraznejšiemu spomaleniu európskej a globálnej ekonomiky,” na ktorú je slovenské hospodárstvo životne previazané.

“Samozrejme, ministri a guvernéri národných bánk sa snažia vytvárať čo najlepší dojem o svojich národných ekonomikách,” tvrdí Freeman. Preto zostáva skeptický.

Určitý negatívny vplyv zatiaľ pripustili iba slovenskí developeri. Priznali, že sa im sťaží prístup k zdrojom na financovanie veľkých projektov, ale to sa nevzťahuje  na klasické hypotéky pre občanov.

Slovenské banky zostávajú pokojné. Gyorgy Suranyi, regionálny šéf skupiny Intesa Sanpaolo, do ktorej patrí aj slovenská VÚB banka priznal, že riziko vplyvu krízy na sektor existuje, ale je “zvládnuteľné.”

Najväčšie riziko spočíva na krajinách, ktoré majú vysoký deficit bežného účtu. V regióne východnej a strednej Európy sú to najmä krajiny Pobaltia, Rumunsko a Bulharsko. V rámci V4 mala kríza najhorší dopad na Maďarsko.