Útlm uhlia má vláda schváliť na konci roka. Počíta s eurofondami (+dokument)

Transformáciu hornej Nitry bude zrejme koordinovať Richard Raši (vľavo). Nahradil Petra Pellegrini, ktorý sa stal premiérom [TASR/Jakub Kotian]

EURACTIV získal návrh na cestovnú mapu a financovanie transformácie hornej Nitry. Projekty podporené z eurofondov sa začnú realizovať najskôr v roku 2020.

Útlm ťažby a spaľovania uhlia schváli vláda v decembri 2018. Vyplýva to z dokumentu, ktorý má portál euractiv.sk k dispozícii (na konci článku).

Dokument s názvom „Transformácia regiónu hornej Nitry s pomocou využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov: Úvodná správa“ vypracoval Centrálny koordinačný orgán pod Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII). Tomu šéfuje od 22. marca Richard Raši (Smer-SD). Fakt, že návrh cestovnej mapy a financovania transformácie prichádza od Rašiho naznačuje, že ho bude za štát koordinovať.

Z dokumentu vyplýva, že okrem samotných Hornonitrianskych baní Prievidza sa na nákladoch na transformáciu bude podieľať štát a Európska únia. Ak sú eurofondy nevyhnutnou podmienkou transformácie v teréne, tá sa potom najskôr začne vo februári 2020. Až vtedy sa totiž môžu začať implementovať projekty financované z eurofondov.

Dokument bol predmetom nového kola rokovaní o transformácii hornej Nitry, ktoré sa uskutočnilo v marci a apríli. Je návrhom, ktorý sa ešte môže zmeniť.

Transformáciu asi koordinuje Raši

Úrad podpredsedu vlády prebral štafetu pri koordinovaní transformácie hornej Nitry od úradu vlády.

Tam sa uskutočnilo v lete 2017 prvé rokovanie o útlme uhlia za účasti Európskej komisie. Druhé sa konalo na začiatku februára v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Najvyšším vládnym predstaviteľom na ňom bol práve vtedajší podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).

Hornonitrianske bane počítajú s ťažbou do roku 2033 (+závery z rokovania)

V júni majú byť známe alternatívy pre rozvoj hornej Nitry. Je tu naozaj silné odhodlanie byť proaktívny, nechceme reagovať ex-post, hovorí komisár Maroš Šefčovič.

Odvtedy nahradil Pellegrini vo funkcii premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý útlm uhlia na Slovensku dlhodobo a jednoznačne odmietal.

„Ja neviem nič o zatváraní baní. To je nejaký nezmysel. Akékoľvek slová o zatváraní baní ja absolútne odmietam a nechcem mať s tým nič spoločné,“ povedal Fico v deň februárového rokovania v Trenčíne.

Štát spolupracuje so starostami

Rašiho úrad usporiadal 27. marca prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu Hornej Nitry. Druhé zasadnutie sa uskutočnilo v pondelok 9. apríla. „Jeho cieľom bolo prepojiť aktivity na regionálnej a centrálnej úrovni,“ vysvetlil pre portál euractiv.sk Rašiho komunikačný odbor.

Vlastný akčný plán si totiž paralelne pripravovalo Združenie miest a obcí hornej Nitry pod vedením primátorky Prievidze a poslankyne NR SR Kataríny Macháčkovej (SPOLU). Tá ešte za Fica nebola prizvaná na rokovanie na úrade vlády.

Rašiho úradníci doplnili, že aprílového „stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ÚPVII, starostovia a primátorov regiónu horná Nitra, poslanci TSK a predsedovia pracovných skupín pre región Horná Nitra.“

Na apríl pripravuje úrad „ďalšie stretnutia regionálnych zainteresovaných strán, optimálne so zameraním na ekonomický, sociálny a environmentálny pilier.“

Útlm uhlia bude na vláde v novembri

Pre euractiv.sk popísal Rašiho úrad aj ďalšie kroky v útlme uhlia.

„V máji 2018 by mala prebiehať príprava podkladov pre vypracovanie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra (časovo delené na okamžité, strednodobé a dlhodobé opatrenia),“ napísal jeho komunikačný odbor.

V máji a v júni sa budú hľadať pre jednotlivé riešenia najvhodnejšie typy eurofondov.

Primátorka Prievidze: Výber alternatív k uhliu musí byť čo najtransparentnejší

KATARÍNA MACHÁČKOVÁ očakáva od vlády časový rámec pre transformáciu hornej Nitry. Bol by to férový krok, na ktorý majú ľudia právo, hovorí pre euractiv.sk.

„Samotný Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra má byť v spolupráci s expertnou skupinou Európskej komisie vypracovaný v júli – októbri 2018. Dokument bude mať strategický charakter s analytickou časťou vrátane míľnikov a indikatívnej alokácie zdrojov pre riešenia opatrení transformácie regiónu v ekonomickom, sociálnom a environmentálnom pilieri s časovým rozlíšením jednotlivých opatrení. Predtým, než bude Akčný plán predložený na rokovanie vlády SR, čo očakávame v novembri 2018, bude predmetom verejnej diskusie,“ doplnili úradníci.

Eurofondy najskôr od roku 2020

Dokument z dielne úradu, ktorý euractiv.sk získal, však obsahuje aj informácie o nasledujúcich plánoch.

V decembri by mala opatrenia schváliť vláda. Ak chce Slovensko získať na opatrenia Európske štrukturálne a investičné fondy, potrebuje aj súhlas Komisie. Ten očakáva v júni 2019. V septembri by mali byť ohlásené výzvy na konkrétne projekty, ktoré budú následne schválené a implementované od februára 2020.

„Implementácia projektov financovaných z EŠIF musí byť úspešne dovŕšená do 31.12.2023. V tomto dátume sa preto počíta s ukončením realizácie projektov a zavŕšením prvej fázy transformácie. V rámci regiónu hornej Nitry budú vytvorené podmienky pre uplatnenie sa bývalých zamestnancov ťažobnej spoločnosti a pre trvaloudržateľný rast celého regiónu,“ píše sa v dokumente.

Avizuje však, že „pre úspešné ukončenie transformácie regiónu sa predpokladá potreba alokácie využitia prostriedkov aj po roku 2023,“ píše sa v dokumente.

Prispieť musia aj bane a štát

Dokument z dielne úradu podpredsedu vlády varuje, že eurofondy nebudú stačiť. Prispieť budú musieť aj samotné Hornonitrianske bane Prievidza a štát.

„Je nevyhnutné zdôrazniť podpora z EŠIF bude pravdepodobne doplnkovou k financiám samotnej ťažobnej spoločnosti, financiám zo štátneho rozpočtu a financiám súkromných investorov podobne, ako tomu bolo v iných krajinách, kde boli realizované aktivity súvisiace s ukončovaním ťažby uhlia,“ uvádza dokument.

O tomto modeli financovania hovoria aj samotné bane, pre ktoré útlm uhlia znamená prepúšťanie.

Na nákladoch na transformáciu hornej Nitry by sa mal podieľať štát aj Únia

Na nezmysly, že baníkov treba zamestnať v turistickom ruchu, pri zatepľovaní budov, či voziť ich „Jaguár expresom“ do automobilky v Nitre, treba čo najskôr zabudnúť, píše Peter Čičmanec.

„Riešenia (pre transformáciu) je potrebné hľadať na najvyššej úrovni, na úrovni kompetencií vlády a Európskej komisie. Tento náročný proces rozdelený do viacerých etáp si vyžaduje pomoc poradnú, technickú a značné finančné náklady, ktoré by mali byť pokryté z prostriedkov štátu a eurofondov,“ napísal pre eurativ.sk v januári ich šéf Peter Čičmanec.

Odhadované náklady chýbajú

Úrad podpredsedu vlády sa podľa dokumentu spolieha na viacero typov eurofondov podľa toho, aké dopady majú obmedziť. S riešením sociálnych dopadov má pomôcť Operačný program ľudské zdroje a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. S ekonomickými dopadmi majú pomôcť program rozvoja vidieka, Operačný program integrovaná infraštruktúra a Operačný program rybné hospodárstvo. A environmentálne dopady majú obmedziť Operačný program kvalita životného prostredia a Výskumný fond pre uhlie a oceľ.

Odhadované náklady a ich rozloženie dokument neuvádza.

V samostatnej kapitole však opisuje skúsenosti iných krajín – Nemecka, Poľska, Španielska a Poľska. Verejná podpora siahala od jedného milióna eur v Španielsku po 12,6 miliardy eur v Nemecku. Išla smerom k prepusteným zamestnancom a banským prevádzkam, a v Španielsku a Česku aj k mladým nezamestnaným.

Všade s výnimkou Španielska sa na transformácii finančne podieľal aj štát.

Horná Nitra (pre otvorenie dokumentu kliknite na obrázok) [EURACTIV]

Pre otvorenie dokumentu kliknite na obrázok. 

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8