V Bruseli sa hrá o peniaze na broadband

Právne oddelenie Rady EÚ odmietlo návrh Komisie, aby sa neminutých 5 mld. eur z rozpočtu na poľnohospodárske platby pre rok 2008 presunulo do iných oblastí v podobe „inteligentných investícií“ pre rok 2009. Peniaze, ktoré by sa za iných okolností vrátili členským krajinám, chce Komisia v čase hospodárskej krízy investovať do energetických projektov a výstavby širokopásmovej dátovej infraštruktúry (broadbandu). Ide o zámer, ktorý by rozšíriť balík hospodárskej pomoci.

Otázky o súlade zámeru s právom EÚ sa začali objavovať krátko po tom, čo Komisia návrh predstavila (EurActiv 29/01/09). Diplomati pre EurActiv povedali, že boli prekvapení z kroku José M. Barrosa, ktorý plán verejne predstavil skôr, než by boli vyjasnené všetky právne aspekty a odstránené technické prekážky.

„Neexistujú žiadne dostupné peniaze,“ zhodli sa vo svojich vyjadreniach pre EurActiv diplomati troch z najväčších krajín EÚ. Každý z nich svoj názor podoprel iným dôvodom; podľa jedného právo dostatočne nedefinuje, za akých podmienok možno neminuté poľnohospodárske platby odblokovať, ďalší informoval, že jeho krajina má iné priority než energetické projekty a broadband.

Cristina Arigho, hovorkyňa Komisie, pre EurActiv vysvetlila pozadie súčasného mŕtveho bodu. Podľa nej, Francúzske predsedníctvo zvolalo v decembri 2008 mimoriadne stretnutie stálych zástupcov členských krajín pri Európskych spoločenstvách, aby sa diskutovalo o možnosti presunutia 5 mld. eur z minuloročného rozpočtu do tohto roka. Podľa nej však nebola podpísaná žiadna dohoda. Arigho tvrdí, že navrhované projekty majú byť financované z rozdielu medzi celkovou finančnou perspektívou pre obdobie 2007-2013 a „odchýlkou“ za rok 2008.

Na začiatku mali niektoré členské krajiny obavy o právnu realizovateľnosť presunu peňazí, doplnila hovorkyňa. Odmietla však oficiálne stanovisko Rady EÚ, že takýto krok je nemožný: „Nezdieľame interpretáciu Rady. Interpretácia Komisie je, že áno, môžeme [premiestniť peniaze z roku 2008], pretože odchýlka z roku 2008 nepatrí do rozpočtu pre rok 2009. Patrí do celkovej finančnej perspektívy a v medziinštitucionálnych dohodách sa nikde nepíše nič také, čo by protirečilo tomuto  prístupu.“

Komisárka pre rozpočet Dalia Grybauskaité si bola podľa hovorkyne „vedomá stanoviska právneho oddelenia Rady“ už počas minulého týždňa, kedy vystúpila pred ministrami financií EÚ. „Stále však veríme, že to je možné, a je to politická otázka, nie právna či technická,“ doplnila Arigho.  Pripustila, že v sučasnosti sme svedkami konfliktu medzi inśtitúciami a preto vyjednávania pokračujú. O probléme by sa malo diskutovať aj na pondelkovom zasadnutí ministrov zahraničia.

Z balíka 5 mld. eur malo dostať podporu aj Slovensko. Cez Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka by k nám malo prísť 20-25 mil. eur, ktoré sa použijú na budovanie širokopásmovej dátovej infraštruktúry (broadbandu). Nešlo by o prostriedky, ktoré by putovali do rozpočtu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), ale na druhej strane, projekty OPIS by sa upravili tak, aby boli s novými projektami komplementárne (EurActiv 11/02/09).

Konečné rozhodnutie o sporných 5 mld. eur by malo padnúť na jarnom summite EÚ, ktorý je naplánovaný na 19.-20. marca.