V Bruseli sa rokuje o budúcej poľnohospodárskej politike

zdroj: flickr, autor: Katarina 2353

Cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. a 20. júla pod záštitou Európskej komisie, je zhrnúť závery širšej verejnej debaty na túto tému, ktorá začala pred niekoľkými mesiacmi. Diskusiu začal eurokomisár pre poľnohospodárstvo Dacian Cioloş, ktorý sa do nej pokúša zaangažovať názory občanov a zainteresovaných hráčov pred tým, ako Komisia v novembri zverejní pravidlá a politiku pre túto oblasť. Počas konferencie sa zároveň predstaví zhrňujúca správa, ktorá obsahuje viac ako päťtisíc príspevkov rôznych organizácií, jedincov, či think- tankov.

Doposiaľ konzultácie vyústili v zameranie sa na tri témy: zaistenie potravinovej bezpečnosti, zameranie poľnohospodárstva tak, aby bolo priaznivé k životnému prostrediu a zabezpečenie prosperity vidieckych oblastí. Farmári zároveň vyzývajú k tomu, aby naďalej dostávali priamu podporu. Jednou z hlavných požiadaviek je aj rovnomernejšie rozdelenie finančných prostriedkov určených na spoločnú poľnohospodársku politiku, či vyčlenenie dodatočných zdrojov, ktoré by farmárom pomohli plniť ciele v oblasti životného prostredia.

Parlament odmieta krátenie rozpočtu farmárom

Prvý príspevok do diskusie prišiel z Európskeho parlamentu, ktorý tento mesiac prijal dokument stanovujúci zmeny, ku ktorým by malo dôjsť v oblasti poľnohospodárskej politiky po roku 2013, kedy sa skončí programové obdobie.  

Správa, ktorú napísal škótsky europoslanec George Lyon zo skupiny Aliancia liberálov a demokratov v Európe (ALDE) podčiarkuje, že „počas nasledujúceho finančného obdobia je potrebné prinajmenšom zachovať“ Spoločnú poľnohospodársku politiku, aby bola schopná čeliť novým výzvam, akou sú napríklad klimatické zmeny.

Na poľnohospodársku politiku je v súčasnom období vyčlenených až 40 percent rozpočtu na roky 2007 až 2013, čo predstavuje približne 120 miliárd eur ročne. Parlament tiež podčiarkol, že priame platby farmárom by mali byť v plnej miere financované z rozpočtu EÚ, aby sa tak predišlo spolufinancovaniu z národných zdrojov, ktoré by mohlo poškodiť spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ.

Parlament správu zverejnil dostatočne skoro pred tým ako Komisia v novembri predstaví svoje hodnotenie a rady, aby tým napomohol verejnej diskusii v tejto oblasti. Správa EP pritom nie je záväzná, ani členským štátom EÚ neukladá žiadne povinnosti.

 Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti však nemožno plány na reformu poľnohospodárskej politiky ani legislatívu v tejto oblasti zmeniť bez súhlasu Parlamentu. Zákonodarcovia však nemajú také slovo, čo sa dlhodobého plánovania rozpočtu týka a ani nerozhodujú o tom, aká veľká časť rozpočtu sa vyčlení na poľnohospodárstvo. Môžu nanajvýš schváliť alebo zamietnuť výsledný návrh.

„Máme právomoc stlačiť jadrový gombík a odmietnuť alebo schváliť rozpočet, čo znamená že o rozpočte na rok 2013 diskutujeme dovtedy, kým nedosiahneme dohodu. Ale to je pre Parlament celkom veľké sústo, aby tak spravil,“ povedal minulý týždeň v rozhovore pre agentúru Reuters George Lyon. Naznačil ale, že Európsky parlament to myslí so zachovaním súčasného podielu pre poľnohospodársku politiku vážne. Lyon však uznal, že ani rozpočet sa pravdepodobne nevyhne šetriacim opatreniam, na ktoré tlačia vlády v EÚ.

Práve to, či znížiť rozpočet na spoločnú poľnohospodársku politiku a prostriedky využiť na iné priority je jednou z najpálčivejších otázok nadchádzajúcej reforme v tejto oblasti a hlavným zdrojom napätia medzi podporovateľmi farmárov, ako napríklad Francúzskom, a kritikmi poľnohospodárskej politiky, medzi ktorých sa radí aj Veľká Británia, či Holandsko.

Ďalšie kroky:

  • 19. až 20. júla: diskusia v Bruseli o Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) po roku 2013
  • november 2010: dokument Komisie navrhujúci rôzne možnosti SPP po roku 2013, po ktorom bude nasledovať formálna diskusia na túto tému
  • jún 2011: Komisia predstaví legislatívne návrhy na reformu SPP
  • júl 2011: Komisia predstaví ďalší sedemročný finančný rámec
  • do roku 2013: uskutočnenie reformy SPP