V Davose dominujú klimatické zmeny

Globálny nedostatok vody

Krátka správa

„Program tohoročného výročného stretnutia (24.-28. januára 2007) ukazuje, za ako kľúčové považujú tieto otázky podnikateľskí lídri“, píše WEF vo vyhlásení. Na Fóre sa bude diskutovať o témach ako „Aby sa ekológia vyplatila“, alebo „Ekonomika klimatických zmien“.

„Zelené“ stretnutia budú kulminovať 25. januára plenárnym zasadnutím s témou „Klimatické zmeny: výzva k akcii“. Vysoko postavení politici, výkonní riaditelia veľkých korporácií, akademici a reprezentanti niektorých mimovládnych organizácií by mali „pomôcť preskúmať, kde môžu byť vytvorené vysoko efektívne partnerstvá“.

„Od našich členov máme obrovské množstvo požiadaviek, aby sa otázky klimatických zmien a environmentálnej bezpečnosti dostali do centra pozornosti programu“, povedal Dominic Waughray, šéf environmentálnych iniciatív na Svetovom ekonomickom fóre (WEF).

Ochranu životného prostredia označilo za najvyššiu prioritu 20% globálnych podnikateľských lídrov.

Prieskum názorov podnikateľských lídrov ukázal, že rastú obavy z ďalšieho vývoja klimatických zmien. Environmentálnu ochranu označilo za prioritu 20% účastníkov prieskumu – minulý rok to bolo 9%. „Je zaujímavé pozorovať… ako rastie dôležitosť klimatických zmien – dva krát viac opýtaných lídrov ju označilo za najdôležitejšiu globálnu otázku“, povedal Peter Torreele, výkonný riaditeľ WEF.

Účastníci, ktorých znepokojuje množstvo emisií, ktoré vyprodukujú na cestovanie do Davosu, ich budú môcť „vyvážiť“ prostredníctvom špeciálneho programu Davos Climate Allliance.

Medzi iniciatívami sa nachádza aj Globálny register skleníkových plynov, ktorý má štandardizovať a stransparentniť meranie a registráciu „uhlíkového odtlačku“ (dopad činnosti na množstvo emisií CO2) jednotlivých korporácií, či Dobrovoľné uhlíkové štandardy, ktoré sa zaoberajú projektovo orientovanými zníženiami emisií na neregulovaných trhoch, ako je Čína a India.

Otázka klimatických zmien stúpa nahor medzi prioritami globálnych rokovaní, stále väčšiu pozornosť jej venujú aj korporácie. Desať veľkých amerických korporácií spustilo 22. januára iniciatívu, ktorá od prezidenta Busha žiada zavedenie povinných limitov emisií skleníkových plynov s cieľom znížiť ich počas nasledujúcich 15 rokov o 30%.

Diskusie na WEF v Davose možno sledovať prostredníctvom internetu, kde sú uverejňované aktuálne správy, ale aj videoprenos a pod.

V utorok, 23. januára, sa v Bratislave konalo zasadnutie Národného konventu venované klimatickým zmenám. Spolu s SFPA ho organizovalo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Na stretnutí bola okrem iného predstavená Sternova správa, vypracovaná minulú jeseň na podnet britskej vlády. Správa varuje, že ak sa neuskutočnia potrebné investície do environmentálne vhodnejších technológií, ekologická katastrofa spôsobí vážne ekonomické škody.