V EÚ opäť viac pracovných miest

Krátka správa

Pokračujúci rast vytvárania nových pracovných miest je v kontraste so všeobecným hospodárskym útlmom. Európski zamestnávatelia vytvorili v poslednom kvartáli 2007 viac ako 800 tis. nových pracovných miest. Celkovo sa tak obyvatelia EÚ mohli v uplynulom roku uchádzať o viac ako 3,5 mil. nových vytvorených pozícií.

Chrbtovou kosťou pozitívneho vývoja je výkonnosť európskych ekonomík. V jej dôsledku sa napríklad nezamestnanosť v Nemecku znížila o 1,6%, v Poľsku dokonca o 3,8%. Na Slovensku bolo o 1,3% menej nezamestnaných, teda celkovo 11%.

Nezamestnanosť je v krajinách EÚ najnižšia od 70-tych rokov. Jej súčasná hodnota je 6,9% (v roku 2006 dosahovala 7,7%). Rovnako sa podarilo zvýšiť celkovú zamestnanosť na 66% (v roku 2006 65%), tvrdí správa Eurostatu.

Najvyššiu zamestnanosť má Dánsko (77,1%), po ktorom nasledujú Holandsko a Švédsko. Naopak najnižšiu mieru dosiahla Malta (56,1%), tesne pred ňou sa umiestnilo Maďarsko a Poľsko. Slovensko dosiahlo hodnotu 60,7%, čo je o 5,6% menej než v susednej Českej republike.

Od trendu v EÚ sa odchyľuje iba Veľká Británia a Portugalsko. V poslednom štvrťroku 2007 nebolo tempo vytvárania nových pracovných miest veľmi intenzívne a celoročne došlo dokonca k poklesu (v Británii o -0,3% a Portugalsku o -0,1%).

Trend znižovania nezamestnanosti mladých ľudí pokračuje. Podiel nezamestnaných v tejto skupine sa znížil z 16,5% na 14,9%.

Komisia konštatovala, že pozitívne hodnoty vytvárania nových pracovných miest sú dôsledkom hospodárskeho rastu a pokračujúcej dôvery v súkromné firmy. Výsledky prinášajú aj štrukturálne reformy spojené s pracovným trhom, ku ktorým pristúpili viaceré členské krajiny v minulosti.