V Európe rastie zamestnanosť

Krátka správa:

V uplynulom roku v EÚ pribudli 4 milióny pracovných miest. Miera zamestnanosti v EÚ27 tak dosiahla 64,3%. Komisár pre sociálne záležitosti Vladimír Špidla upozorňuje, že napriek pozitívnemu trendu “nie je žiaden priestor na sebauspokojenie.” Zdôrazňuje, že  únia musí ísť ďalej v rozvíjaní moderných politík zamestnanosti, ktoré sa spoliehajú najmä na 

  • aktívne starnutie a zapájanie starších ľudí do pracovného procesu
  • celoživotné vzdelávanie
  • pružný pracovný čas
  • odborná príprava

Komisia mimoriadne zdôrazňuje význam aktívneho starnutia, najmä s ohľadom na negatívne demografické trendy a hrozby dôchodkových systémov. Podiel pracujúcich ľudí v kategórii od 55 do 65 rokov sa za posledných šesť rokov zvýšil z 36,6% na 43,5% (údaj za EÚ27). Najlepšiu politiku aktívneho starnutia majú Dánsko, Švédsko a Fínsko. Na Slovensku pracuje len 33,1% seniorov.

Slovenská miera zamestnanosti je pod priemerom EÚ, ale nie je najhoršia v porovnaní s V4:

% zamestnanosti v r. 2006
EU27 64,3
Slovensko 59,4
Česko 65,3
Poľsko 54,5
Maďarsko 57,3

Najviac ľudí na Slovensku pracuje v službách (62,7%), nasleduje priemysel (33,8%) a poľnohospodárstvo (3,6%).