V inováciách v šľachtení majú USA pred Európou náskok

Americký minister poľnohospodárstva Sonny Perdue: "Týmto prístupom chceme umožniť inovácie pokiaľ tieto nepredstavujú žiadne riziko.” [IAEA Imagebank/Flickr]

Spojené štáty americké rozhodli, že nebudú regulovať nové techniky šľachtenia plodín. Európski farmári preto volajú po podpore inovácií v tejto oblasti aj v Európe.

Začiatkom roka Súdny dvor EÚ rozhodol, že organizmy získané tzv. mutagenézou nespadajú pod európsku definíciu GMO a nemuseli by tak spadať pod prísnu reguláciu na európskom trhu.

Nové techniky šľachtenia plodín (tzv. mutagenéza) sa snažia o vývoj nových vlastností osív v rámci daných druhov pomocou genetického inžinierstva, teda úpravou ich vlastných génov.

Na rozdiel od transgenézy (GMO), mutagenéza v zásade nezahŕňa vloženie cudzej DNA do živého organizmu. Ide však o zmenu genómu živého druhu.

Súboj o dominanciu

V marci vydalo americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo stanovisko k novým technikám šľachtenia. Termín nových techník šľachtenia zahŕňa niekoľko rôznych metód genetických úprav na zlepšovanie vlastností rastlín ako napr. tolerancia na sucho alebo na škodcov.

„Ak nebudeme promptne reagovať, skončíme v rukách pár nadnárodných amerických spoločností. Európski farmári toto nebudú akceptovať,“ povedal Thor Gunnar Kofoed z európskej asociácie farmárov Copa Cogeca.

Nové techniky šľachtenia plodín: Majú byť vyňaté z pravidiel o GMO?

Odporcovia nových techník šľachtenia plodín ich považujú za tzv. „skryté“ geneticky modifikované organizmy (GMO) a volajú po ich prísnej regulácii na európskom trhu.

Podľa Kofoeda má Európska únia najviac šľachtiteľov na svete, ale obmedzujú ich rôzne regulácie. „Mali by sme ich v investovaní do rozvoja nových techník šľachtenia podporovať a nie ich v tom brzdiť,“ uviedol.

Aký druh regulácie?

Mali by nové techniky šľachtenia spadať pod podobne prísnu reguláciu ako GMO plodiny? Podľa zástupcov biotechnologického priemyslu by plodiny, ktoré vznikli týmito technikami, nemali byť považované za GMO, lebo ich gény nie sú ovplyvnené cudzím DNA. Argumentujú, že je možné, že tieto gény vznikajú prirodzene evolúciou.

Podľa kritikov sú ale takéto postupy iba pokusom, ako na európsky trh uviesť „skryté“ GMO. Sú presvedčení, že aj takéto techniky modifikácie plodín by mali podliehať striktnej regulácii presne ako je to v prípade GMO.

USA dáva priestor inováciám

Americké ministerstvo vo svojom stanovisku k novým technikám šľachtenia úvádza, že tieto „nereguluje a ani nemá plány regulovať plodiny, ktoré by boli inak vyvinuté tradičnými technikami šľachtenia a pokiaľ nevyužívajú škodcov“.

Europoslanec: Nové metódy šľachtenia nie sú GMO

Paolo De Castro tvrdí, že Únia by nemala brániť inováciám, ktoré zvyšujú efektivitu pestovania a znižujú jeho dopad na životné prostredie.

„Týmto prístupom dáva americké ministerstvo priestor pre inovácie, pokiaľ nepredstavujú riziko,“ deklaroval americký minister poľnohospodárstva Sonny Perdue. Tiež dodal, že „inovácie v oblasti šľachtenia plodín majú obrovský potenciál pri snahe ochrániť plodiny proti suchu a chorobám a zároveň zvyšovaní výživovej hodnoty a odstraňovaní alergénov.“

Na ťahu je Európa

Na európskej úrovni očakávame rozsudok už v máji. Podľa neho sa bude pravdepodobne odvíjať aj stanovisko Komisie k tejto problematike. V januári generálny advokát Súdneho dvora EÚ vydal odporúčanie, podľa ktorého organizmy získané tzv. mutagenézou nespadajú pod európsku definíciu GMO.