V kohéznej politike potrebujeme priority a výsledky

Reformný proces v kohéznej politike je multidimenziálny proces. Pre nás je  dôležité porozumieť každej z týchto dimenzií, ktorými sú rast, udržateľný rozvoj a inklúzia. Všetky tieto aspekty by sme sa mali snažiť presadzovať spoločne, tak ako to naznačuje stratégia Európa 2020, myslí si Philip McCann, profesor ekonomickej geografie na Univerzite v Groningene a poradca eurokomisára Hahna.

V mnohých prípadoch môžu byť tieto dimenzie komplementárne, ale zase v iných môžu byť v konflikte. Aj tieto konflikty sa líšia podľa lokalít, regiónov alebo štátov. Takže súčasťou reformy kohéznej politiky je im porozumieť a stavať na nich.

McCann vysvetľuje, že je potrebné zmeniť architektúru kohéznej politiky a integrovať rôzne finančné nástroje. Dôraz by sa mal klásť na vytvorenie programov, ktoré kombinujú rôzne tematické oblasti. Takto vieme skombinovať napríklad inovácie a ochranu životného prostredia.

Podľa McCanna sa orientácia kohéznej politiky mení smerom k výsledkom. Programy a projekty sa majú sústrediť na dlhodobé ciele a výsledky. Na to je však potrebná väčšia prioritizácia. Inteligentnou špecializáciou sa môžeme zamerať na také investície do takých regiónov, kde majú najväčší potenciál návratnosti.

Ak máme stanovené ciele a výsledky, musíme mať správne indikátory na monitoring a evaluáciu, dodáva McCann.

Reforma kohéznej politiky je nastavená tak, aby aktivizovala a posunula dopredu tie špecifické akcie a  mechanizmy, ktoré podporujú agendu Európa 2020.