V novom programovom období budú o regionálnych eurofondoch rozhodovať samosprávy

Na snímke zľava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič, predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger a primátor Trenčína a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček počas podpisu memoranda o spolupráci k zmenám v implementácii eurofondov v Bratislave 7. januára 2020. [FOTO TASR/Jaroslav Novák]

Rozhodovanie o eurofondoch má byť jednoduchšie, efektívnejšie a bližšie k občanom.

Regióny sa v konečne dočkali toho, po čom už volajú už niekoľko rokov. Od vlády dostali prísľub, že v novom programovom období, ktoré začne v roku 2021, budú samostatne rozhodovať o využívaní Fondov Európskej únie určených na regionálny rozvoj.

Povedal to v utorok podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) po podpise memoranda o spolupráci so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združením krajských miest SK8.

Optimálny model

O podporených projektoch budú v novom programovom období EÚ 2021 až 2027 rozhodovať rady partnerstva v regiónoch, ktoré by mali samosprávy zriadiť do konca marca. Doposiaľ o regionálnych projektoch rozhodovali riadiace orgány na jednotlivých ministerstvách.

„Spoločne sme hľadali optimálny model, ako v budúcom programovom období celý systém čerpania eurofondov pre slovenské mestá, obce a vyššie územné celky čo najviac zjednodušiť. Verím, že občania v regiónoch tak ešte viac pocítia benefity, ktoré eurofondy prinášajú,“ povedal Raši. Podľa vicepremiéra bude môcť samospráva presadiť projekty, ktoré síce nie sú excelentne spracované, no samospráva ich bude považovať za dôležitejšie. „Po novom si samosprávy povedia, čo treba podporiť a prevezmú za to aj zodpovednosť,“ dodal Raši.

Šéf regionálnej politiky Komisie o eurofondoch: Podporujeme silnejšiu rolu regiónov, dohodnúť sa musia so štátom

Konečné slovo ohľadom úlohy regiónov v riadení štrukturálnych fondov EÚ budú mať členské štáty. Úspešná decentralizícia však záleží od administratívnych kapacít na regionálnej úrovni, tvrdí MARC LEMAÎTRE z Komisie. 

Zástupcovia samospráv sa budú rozhodovať na základe integrovaných územných stratégií, ktoré budú obsahovať zoznam projektových zámerov. Stratégie by mali samosprávy pripraviť do konca tohto roka. Jednotlivé ministerstvá budú dohliadať na to, aby celý proces prípravy a implementácie integrovaných územných stratégií bol v súlade s európskou aj národnou legislatívou.

Jednou z kľúčových úloh štátu v tomto procese bude tiež technická podpora v príprave projektov. Samosprávam s ich prípravou majú bezplatne pomáhať experti štátnych orgánov. To podľa podpredsedu vlády znamená, že predkladatelia nebudú potrebovať „drahé konzultačné spoločnosti, ktoré im nevedia zaručiť úspech.“

Nadčasový projekt

Predstavitelia samospráv sú so znením memoranda, pod ktoré sa spoločne podpísali, spokojní. Ako hovorí predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič, ide o záväzok, že sa zníži byrokracia a skráti dĺžka trvania kontrol v eurofondových projektoch. Vďaka posilneniu rozhodovacích právomoci samospráv v ňom vidí šancu na uskutočňovanie „zmysluplných projektov“.

Koordinuje fondy EÚ: O časti eurofondov by mohli rozhodovať priamo regióny

V rozhodovaní o eurofondoch potrebujeme väčšiu slobodu. Hospodárstvo krajiny sa nedá naplánovať na desať rokov dopredu. Slovensko má navyše naďalej iné problémy ako bohatšie členské krajiny ako Rakúsko a Nemecko, hovorí DENISA ŽILÁKOVÁ.

Šéf Únie miest Slovenska Richard Rybníček vyzdvihol, že ide o „nadčasový projekt“, ktorý presahuje volebné obdobie tak na národnej, ako aj na regionálnej úrovni. „Na túto dohodu tak nebudú mať vplyv žiadne politické tlaky a bude pokračovať až do roku 2027,“ povedal Rybníček.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyjadril nádej, že memorandum zefektívni a zrýchli čerpanie európskych peňazí, ktoré sú „veľmi významným príjmom“ obcí a miest. „Teraz je dôležité, aby sme sa dohodli my v samospráve, ako budú vyzerať stratégie a partnerstvá,“ pripomenul primátor Liptovského Hrádku.

Zmeny v rozhodovacej štruktúre bude musieť pred štartom nového eurofondového obdobia ešte odobriť Európska komisia. Neočakáva sa však, že by tu Slovensko malo naraziť, keďže exekutíva EÚ nabáda členské štáty, aby presunula rozhodovacie kompetencie do regiónov.

Jednoduchšia kontrola

Podľa vicepremiéra sa celý proces čerpania eurofondov pre samosprávy zjednoduší a čerpanie bude výrazne rýchlejšie. Novinkou by mala byť aj jednostupňová kontrola projektov, kde by mala projekty kontrolovať na národnej úrovni iba jedna organizácia, a tá bude za výsledky kontroly aj zodpovedať. Samosprávy by po schválení výstupov projektov už nemali byť zodpovedné za prípadné nedostatky zistené európskymi kontrolnými orgánmi. Či bude touto inštitúciou Najvyšší kontrolný úrad SR alebo iná organizácia, zatiaľ nie je rozhodnuté.

Prednosť majú chudobné kraje v chudobných štátoch. Ako Komisia delí eurofondy?

Veľká väčšina peňazí z fondov EÚ sa aj po roku 2020 bude rozdeľovať na základe relatívneho bohatstva európskych regiónov. Zvyšuje sa však váha ukazovateľov nezamestnanosti a úrovne vzdelania. Úplnou novinkou je kritérium migrácie a klímy. 

Podľa predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka je potrebné zmeniť súčasný systém kontroly verejného obstarávania eurofondových zákaziek. V spoločnom memorande, ktoré podpísali zástupcovia samospráv s ÚVO ešte v závere minulého roka, deklarovali žiadosť, aby národnou autoritou v mechanizme kontroly verejného obstarávania v tomto type zákaziek bol ÚVO.

„Teší ma, že tejto výzve sa Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nebráni. Verím, že to nezostane len pri slovách a že čoskoro sa začnú aj rokovania na najvyššej úrovni, aby sme tento mechanizmus v záujme lepšieho čerpania eurofondov pre Slovensko čo najskôr uviedli do praxe,“ uviedol Hlivák.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8