Väčšina Európanov podporuje euro. Najviac sa boja imigrácie

imigrácia utečenci

Sýrsky utečenecký tábor v Turecku. FOTO-TASR/AP (Emrah Gurel)

Dnes (29. júla 2016) vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer, ktorý meral postoje Európanov k najaktuálnejším otázkam a výzvam Európskej únie. O jeho výsledkoch informovalo EurActiv.sk Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Podľa výsledkov Eurobarometra sú najväčšími výzvami imigrácia  a terorizmus. Zároveň väčšina Európanov podporuje spoločné európske riešenie existujúcich ťažkostí. Na Slovensku naďalej pretrváva vysoká podpora voľného pohybu a spoločnej meny, ktoré sú významnými symbolmi členstva v Únii. Občanmi EÚ sa cíti byť 75% Slovákov.

Prieskum sa uskutočnil 21 – 31 mája 2016 v 34 krajinách (EÚ 28 + kandidátske krajiny) oslovených bolo 31,946 respondentov.

Najväčšia hrozba: imigrácia

Najčastejšou odpoveďou na otázku akým ohrozeniam v súčasnosti EÚ čelí boli imigrácia (48%, oproti poslednému Eurobarometru pokles o 10%)  a terorizmus (39%, +14%). Výsledky jasne odrážajú aktuálne udalosti v spoločnosti.

Tieto dve oblasti vystriedali na horných priečkach obáv ekonomické otázky ako hospodárska situácia (19%, -2), verejné financie (16%, -1) a nezamestnanosť (15%, -2). Imigrácia je na prvom mieste v 20 členských štátoch. Terorizmus je na prvom mieste v 8 členských štátoch, vo všetkých krajinách, okrem Grécka, je terorizmus na jednom z prvých dvoch miest.

Na národnej úrovni (teda čomu najviac čelí členský štát) sú medzi výzvami: nezamestnanosť, (33%),  imigrácia (28%) a hospodárska situácia doma (19%).

Vysoká podpora pre jednotný trh

Voľný pohyb osôb tovarov a služieb si naďalej udržuje vysokú podporu, v jeho prospech sa vyjadrilo 79% Európanov. Vyše polovica respondentov považuje voľný pohyb za najpozitívnejší výdobytok EÚ. Stabilná ostáva aj podpora  Eura: 55% v EÚ, 68% v eurozóne.

56% Európanov súhlasí, že verejné prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu súkromných investícií v EÚ. Rovnaký počet respondentov vyjadril podporu jednotnému digitálnemu trhu. 70% občanov EÚ je za spoločnú energetickú politiku.

Európania v niektorých oblastiach uprednostňujú spoločné Európske riešenia.

Viac dôverujú EÚ ako národnej vláde

67% Európanov vyjadrilo podporu spoločnej európskej politike v oblasti migrácie. Takmer 6 z 10 Európanov je za migráciu z iných členských štátov EÚ, ale rovnaký pomer sa vyjadril negatívne o imigrácii z krajín mimo EU.

Naďalej pretrváva trend vyššej dôvery v EÚ ako v národné vlády. Počet Európanov, ktorí veria EÚ stúpol na 33%, národným vládam dôveruje 27% respondentov. 38% respondentov vníma EÚ neutrálne, pozitívne ju vidí 34%, negatívne 27%.

Čo sa týka pocitu európanstva, 66% respondentov sa vyjadrilo, že sa cítia byť občanmi EÚ. V tomto duchu sa vyjadrila väčšina respondentov v jednotlivých členských štátoch.

Slováci oceňujú voľný pohyb

Ako veľké plus členstva v EÚ, Slováci dlhodobo oceňujú voľný pohyb. V aktuálnom Eurobarometri sa v prospech voľného pohybu osôb, tovarov a služieb vyjadrilo 87% slovenských respondentov, čo je nad priemerom EÚ. Dlhodobo vysoká je podpora spoločnej meny Euro, aktuálne na úrovni 78%.

Občanom EÚ sa cíti byť 75% opýtaných Slovákov, čo je o 9% viac ako európsky priemer (66%).

EÚ má v očiach 30% Slovákov pozitívny imidž, neutrálne ju vníma 43% opýtaných, negatívne 26%. 37% respondentov sa vyjadrilo, že majú pocit, že ich hlas v EÚ zaváži. Ohľadom budúcnosti EÚ sme optimistickejší ako priemer EÚ: 54% proti 50%.

Až 70% Slovákov sa vyjadrilo, že Úniu vníma ako svetového hráča, ktorého hlas vo svete zaváži. Vo viacerých oblastiach Slováci podporujú spoločné európske riešenia, 76% sa vyslovilo za spoločné obrannú a bezpečnostnú politiku, 68% podporuje spoločnú energetickú politiku aj spoločnú zahraničnú politiku EÚ.

Zahraničné výzvy podobné, domáce iné

Čo sa týka aktuálnych výziev, názory opýtaných Slovákov sa podobajú tým celoeurópskym. Najzávažnejšími výzvami pre EÚ sú podľa nich imigrácia (59%), terorizmus (46%) a hospodárska situácia v EÚ (14%).

Aj napriek tomu, že na celoeurópskej úrovni považujú Slováci imigráciu a terorizmus za výzvu, ich domáce a osobné starosti sa líšia. Na národnej úrovni Slovákov najviac trápi zdravotné a sociálne zabezpečenie (36%), nezamestnanosť (33%) a stúpajúce ceny (23%). Pri otázke na osobné obavy sa zmenilo iba poradie, na prvom mieste boli stúpajúce ceny (33%), na druhom zdravotné a sociálne zabezpečenie (23%) a finančná situácia vlastnej domácnosti (19%).

Investičná politika EÚ má na Slovensku nadpolovičnú podporu: 57% opýtaných Slovákov súhlasí, že verejné prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu súkromných investícií v EÚ. Tu sme tesne nad Európskym priemerom. Jednotný digitálny trh podporuje 64% opýtaných a energetickú úniu 68%.