Väčšina miest a obcí sa aktívne zapája do prípravy nových regionálnych eurofondov

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. [FOTO TASR/Pavol Zachar]

Kraje, mestá a obce v súčasnosti tvoria spoločné stratégie pre čerpanie budúcich eurofondov. Podľa prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska sa do príprav zatiaľ aktívne zapájajú zhruba dve tretiny primátorov a starostov.

Čerpanie eurofondov určených na regionálny rozvoj bude mať v novom programovom období nový systém. Časť rozhodovacích právomocí o využití prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa presunie na samosprávy.

Súčasťou nového systému je odklon od takzvaných dopytových výziev. To znamená, že samosprávy už nebudú medzi sebou súperiť o eurofondové projekty v súťaži, kde rozhodcami boli ministerstvá, ale budú sa musieť navzájom dohodnúť.

Po novom už pri využití eurofondov nebude mať konečné slovo štát, ale regionálne Rady partnerstva, ktoré vzniknú na úrovni krajov. Ich hlavnou úlohou bude pripraviť Integrované územné stratégie. Tie okrem pomenovania hlavných výziev kraja budú obsahovať zoznam projektov, ktoré budú môcť byť financované z európskych fondov.

Celkovo na Slovensku bude osem partnerských rád – jedna v každom kraji.

Pre úspech novej eurofondovej architektúry, ktoré má opraviť neefektívne čerpanie, bude teda rozhodujúci hlavne jeden faktor: schopnosť a ochota samospráv spolupracovať.

Rady partnerstva sú zostavené z piatich komôr, ktoré majú byť garanciou, že o eurofondoch nebude môcť svojvoľne rozhodovať o európskych peniazoch. Zastúpenie v nej má kraj, mestá a obce, štát, podnikatelia a občiansky sektor.

Keď bude chcieť starosta vo svojej obci z fondov EÚ postaviť novú škôlku, musí presvedčiť ostatných územných aktérov, že jeho projekt bude prínosný pre celý región. Rovnakým spôsobom bude kraj potrebovať súhlas členov rady pre zariadenia sociálnych služieb.

Samosprávy sa učia spolupracovať, aby čo najlepšie využili nové eurofondy

Ministerstvo regionálneho rozvoja samosprávam sľubuje, že o nové eurofondy nebudú musieť súťažiť, ale budú môcť slobodne rozhodovať, ako ich vo svojom území využijú. 

Väčšina samospráv spolupracuje

Slovenské samosprávy zatiaľ nemajú veľké skúsenosti s integrovaným územným rozvojom, preto sú na mieste obavy, či budú schopné nájsť spoločnú reč.

Rady partnerstva v súčasnosti píšu integrované územné stratégie. Do konca roka mali Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predstaviť zatiaľ len vstupné správy, v ktorých predstavia základné priority.

Podľa MIRRI správy predložilo všetkých osem územných celkov. Konečné stratégie musia v ďalšom kroku schváliť jednotlivé Rady partnerstva.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa behom zimy zaujímalo o to, ako prípravu stratégií a rád partnerstiev hodnotia primátori a starostovia. Z jeho prieskumu  vyplýva, že do tvorby stratégií sa aktívne zapojilo viac ako 68 percent miest a obcí.

Rybníček o novom nastavení eurofondov: Nemá to hlavu ani pätu, všetko sa robí v tlaku a strese

Šéf Únie miest Slovenska kritizuje ministerstvo regionálneho rozvoja za to, ako chce do budúceho programového obdobia nastaviť čerpanie eurofondov v regiónoch. Chýba mu jasná definícia regionálnej politiky a investičných stratégií zo strany štátu. Regionálne eurofondy by sa podľa neho mali čerpať podľa koncepcie, ktorú pripravil rezort dopravy. Nevylučuje, že Trenčín pre jeho kritiku nedostane eurofondy na projekty.

ZMOS sa tiež zaujímalo, ako aktívne sa zapájajú do spolupráce s vyššími územnými celkami, ktoré celý proces koordinujú. Vyše polovica opýtaných (51,9 percenta) starostov a primátorov odpovedala, že s krajmi systematicky spolupracuje. Za sporadické svoje aktivity na príprave strategického dokumentu ohodnotilo 26 percent opýtaných a podľa viac ako siedmich percent sa spolupráca iba začala. Žiadnu spoluprácu konštatovalo 5,6 percenta miest a obcí.

Združenie sa tiež svojich členov pýtalo na úroveň komunikácie so župami. Väčšina starostov a primátorov – vyše 61 percent – ju označilo za dostačujúcu. Ako vynikajúcu ju vidí 13 percent opýtaných. Naopak nespokojnosť vyjadrilo 14, 8 percenta respondentov.

Samosprávy bojujú za svoje projekty

Väčšina miest a obcí už tiež pripravila vlastné projekty pre budúce programové obdobie. Ako nedávno oznámili zástupcovia MIRRI, samosprávy môžu vo svojich stratégiách plánovať projekty zo všetkých prioritných oblastí, ktoré pre budúce eurofondové obdobie vybrala Európska komisia.

Integrované územné stratégie tak môžu obsahovať projekty z oblasti školstva, energetiky, dopravy, zdravotníctva, sociálnych záležitostí, či životného prostredia.

„Pripravenosť na čerpanie eurofondov závisí aj od zásobníka projektov pre samosprávne kraje,“ hovorí ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Z ankety vyplýva, že 54 percent starostov a primátorov dostalo do zásobníka všetky plánované projekty. Necelých 20 percent do zoznamu projektov dokázala presadiť iba určitú časť projektových zámerov.

„ZMOS plánuje o týchto zisteniach komunikovať so Združením samosprávnych krajov SK8, ktorých vnímame ako partnerov v oblasti čerpanie eurofondov pre rozvoj samospráv,“ hovorí o výsledkoch prieskumu Kaliňák.

Do ankety ZMOS sa zapojilo 505 starostov a primátorov. Ide o jeden zo série prieskumov, ktoré Združenie miest a obcí Slovenska uskutočňuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8