Van Rompuy pripravuje „inteligentné sankcie“

Pracovná skupina sa podľa Van Rompuya snaží definovať „inteligentné sankcie“. Uviedol to European Business Summit v Bruseli 30. júna.

Vysvetlil, že jeho tím pracuje na posilnení Paktu stability a rastu nie len vo fáze, keď už krajina prekročí 3 % hranicu deficitu, ale už v preventívnom štádiu. Skupina podľa jeho slov nehľadá akúsi „jadrovú bombu“ v podobe jednej veľkej sankcie ale prikláňa sa skôr k zavedeniu automatickejších sankcií postupne „bez prílišného zasahovania zo strany politických orgánov“.

Táto filozofia je podľa neho je „úplne nová“, kedže opatrenia nie sú založené na monitorovaní rozpočtu, ale na sledovaní makroekonomických indikátorov, hlavne v oblasti konkurencieschopnosti.

„Potrebujeme ukazovateľe, potrebujeme monitorovací systém, potrebujeme systém včasného varovania, odporúčaní s možnými sankciami v prípade, že krajiny nespĺňajú to čo je potrebné na to, aby si udržali konkurencieschopnosť“, povedal na Van Rompuy na EBS.

„V eurozóne sme v uplynulých mesiacoch vidieli, že problém jednej krajiny je problémom všetkých. Každá krajina má zodpovednosť za spoločná európsky nástroj. Potrebujeme mechanizmus dohľadu nad rozpočtami ale tiež dohľad nad konkurencieschopnosťou“, povedal.

Pracovná skupina Hermana van Rompuya by mala mať závery hotové v októbri alebo možno už v septembri. Na otázku, akú očakáva reakciu trhov na tieto opatrenia, odpovedal:  

„Dôveru znovu získame nie vyhláseniami, ale konaním (…) Vždy môžeme mať pochybnosti o tom, čo urobia trhy, nikdy som ich nestretol, tie trhy“, povedal so smiechom.