Van Rompuy: Summit koncom januára bude aj o recesii

Diplomati včera začali s oficiálnymi rokovaniami o novej medzivládnej zmluve, ktorá má sprísniť fiškálnu disciplínu v eurozóne. Každú krajinu zastupujú traja delegáti. Slovensko reprezentujú Ivan Korčok, stály predstaviteľ SR pri EÚ, Martin Bruncko, splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku a euroval a právny poradca Tomáš Buchta zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

Rokovaní sa zúčastňuje aj Veľká Británia, hoci sa pripojiť odmietla. Podľa predbežných očakávaní sa pod fiškálnu dohodu podpíše 26 krajín.

Stály predseda Európskej rady zároveň oznámil, že 30. januára sa v Bruseli zídu lídri členských krajín. Témou rokovaní bude okrem finančnej stability v eurozóne aj zhoršujúca sa hospodárska situácia.

„Zameriame sa na pracovné miesta, ktoré sú veľkou výzvou v kontexte nulového rastu očakávaného vo väčšine našich ekonomík,“ uviedol Van Rompuy. Stretnutie ešte minulý týždeň iniciovali Francúzi a Nemci.

Posledný summit totiž investorov nepresvedčil, že eurozóna vie, ako svoju dlhovú krízu vyriešiť. Koncentrácia na fiškálnu disciplínu, konsolidáciu a znižovanie výdavkov obmedzuje priestor pre stimulovanie rastu a tvorbu pracovných miest.

„Musíme urobiť rozhodné kroky na posilnenie zamestnanosti,“ uviedol Van Rompuy. „Navrátenie fiškálnej stability v eurozóne je však absolútne kľúčové pre našu budúcnosť.“

Na adresu reforiem, ktoré musia krajiny robiť povedal: „Cesta je dlhá, dlhšia ako sme očakávali. No nie pochýb o tom, že máme fundamentálnu politickú vôľu ísť vpred ako Únia. Našou morálnou povinnosťou je pokračovať v tejto misii.“

(EurActiv/Reuters)