Vazil Hudák sa stal podpredsedom Európskej investičnej banky

Európska investičná banka

Vazil Hudák, foto TASR - Jakub Kotian

Doterajší splnomocnenec vlády SR pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie a bývalý štátny tajomník rezortu financií a minister hospodárstva Vazil Hudák sa stal podpredsedom Európskej investičnej banky (EIB). Správu dnes potvrdila EIB vo svojom tlačovom vyhlásení.

Hudák je prvým Slovákom, ktorý sa stal členom riadiaceho výboru tejto finančnej inštitúcie EÚ so sídlom v Luxemburgu.

V správe EIB sa okrem jeho predošlej účasti v slovenskej vláde uvádzajú aj jeho bohaté skúsenosti v súkromnom sektore, keď pôsobil ako viceprezident spoločnosti Citigroup (2006-2010) a výkonný riaditeľ JPMorgan Chase Bank v Londýne (2010-2011).

“EIB je európsky úspech. Podporuje investície do životaschopných projektov, dáva do pohybu peniaze a ľudí a pomáha zvýšiť konkurencieschopnosť Európy vo svete,” uviedol Hudák po svojom vymenovaní do funkcie.

Hudák vyjadril radosť, že vstupuje do EIB v tejto “citlivej” dobe a chce uplatniť svoje skúsenosti pre ďalšie úspechy tejto banky.

Do funkcie bol vymenovaný radou guvernérov EIB na základe návrhu ministra financií Slovenska a so súhlasom volebného obvodu akcionárov EIB zloženého z Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovenska a Slovinska.

Európska investičná banka je finančná inštitúcia Európskej únie zameraná na dlhodobé pôžičky a je spoločným vlastníctvom 28 členských štátov EÚ. Ide o najväčšiu mnohostrannú verejnú banku na svete.

Riadiaci výbor EIB je stálym kolektívnym výkonným orgánom banky, ktorý sa skladá z deviatich členov. Pod dohľadom predsedu a pod dozorom výboru riaditeľov (správnej rady) dohliada na denný chod tejto inštitúcie, pripravuje rozhodnutia pre správnu radu a zabezpečuje ich vykonanie.

Vláda SR Vazila Hudáka z predošlej funkcie odvolala s účinnosťou k 9. októbru. Jeho nástupcom a novým splnomocnencom vlády SR pre vyjednávanie únijného rozpočtu bude štátny tajomník rezortu financií Ivan Lesay.