Vedci hodnotia klimatické zmeny

Globálne otepľovanie má spôsobovať vysoká koncentrácia skleníkových plynov. zdroj: www.creativecommons.org

Krátka správa:

Roztápajúce sa ľadovce, zvyšujúce sa hladiny morí, vlny horúčav a suchá – to sú dôsledky rastúcej globálnej teploty, ktoré je možné pocítiť kdekoľvek na svete.

Najviac by však týmito zmenami mali trpieť najchudobnejšie štáty sveta, ktoré sú súčasne najmenej pripravené na to, aby sa s týmito výzvami vyrovnali – tak bude znieť varovanie klimatológov, zverejnené 6. apríla.

Členovia IPCC, siete OSN, ktorá spája okolo 2500 vedcov zaoberajúcich sa zmenou podnebia, sa stretnú 2.-6. apríla za zatvorenými dverami v Bruseli, aby sa dohodli na konečnej podobe správy o očakávaných dôsledkoch globálneho otepľovania na populáciu sveta a jeho ekosystémy.

Medzi dopadmi sú rastúca chudoba, nedostatok pitnej vody, roztápajúce sa ľadovce a polárny ľad, vymierajúce živočíšne a rastlinné druhy – to všetko by sa mohlo stať do polovice 21. storočia, ak sa neurobí nič, čo by zmiernilo dopady meniaceho sa podnebia.

Na stretnutí sa zíde okolo 50 vedcov a 285 delegátov zo 124 krajín sveta, ako aj pozorovatelia z podnikateľských a environmentálnych skupín.

Správa, ktorá bude niesť názov „Dopady, adaptácia a zraniteľnosť“, je druhou v sérii štyroch správ, ktoré by mali byť vydané v priebehu tohto roka ako súčasť štvrtej hodnotiacej správy IPCC. Okrem obsiahlej analýzy následkov zmeny podnebia na prírodné a ľudské systémy bude správa tiež predpovedať, aké budú dopady v budúcnosti a do akej miery ich môže redukovať adaptácia a zmierňovanie.

Kontroverznejšou bude časť D správy, ktorá sa týka „posúdenia odpovedí na dopady“. Návrh kapitoly hovorí o vzťahoch medzi adaptáciou a zmierňovaním a zvažuje ekonomické náklady poškodenia a prínosy, získané konaním.

Zhrnutie prvej časti plnej správy, ktorá sa týkala fyzikálno-vedeckých dôkazov o zmene podnebia, bolo odsúhlasené v Paríži 2. februára 2007. Po prvý raz od prvej predchádzajúcej správy IPCC v roku 2001 bol v nej obsiahnutý konsenzus o tom, že takmer s istotou (viac než 90%) je koreňom globálneho otepľovania ľudská činnosť ako napr. spaľovanie fosílnych palív (pozri EurActiv, 2. február 2007).