Veľká Británia asi novej finančnej regulácii zabrániť nedokáže

Pozadie:

Koncom mája zverejnili plán vytvorenia „Rady pre systémové riziká“, ktorá by monitorovala finančný sektor a vyzývala k aktivitám v prípade, že by hrozilo nebezpečenstvo. Úlohou navrhovanej rady, by bolo monitorovať hrozby a zamedziť narušeniu finančných trhov EÚ. Na čele ESRC by mal byť prezident Európskej centrálnej banky. Keďže však systémové riziko pramení aj z krajín mimo eurozóny (napríklad Veľkej Británie), budú v nej zastúpení guvernéri všetkých európskych centrálnych bánk, aby sa vyhli komplikáciám pri rozhodovaní v rámci Rady. Práv

Podľa plánu Komisie dohľad na špecifickými finančnými inštitúciami ostane v rukách národných regulátorov (European System of Financial Supervisors – ESFS), no vzniknú tri nové orgány, ktoré zabezpečia lepšiu koordináciu pri monitorovaní približne štyridsiatich medzinárodných bánk a poisťovní, ktoré majú v rukách dve tretiny celkových aktív EÚ.

V praxi by to znamenalo, že banka pracujúca len v rámci jednej krajiny EÚ bude pod dohľadom príslušného regulačného orgánu, kým banka s medzinárodnými aktivitami bude podliehať kolégiu národných supervízorov zo všetkých štátov v ktorých operuje. V prípade nezhôd v rámci kolégia bude mať posledné slovo jeden z troch nových orgánov. Tie by mali nahradiť existujúce výbory kontrolujúce činnosť bánk, poisťovní a cenných papierov.

Otázky:

Európski lídri, ktorí sa dnes stretli na dvojdňovom summite v Bruseli, diskutujú o historicky najväčšom pláne na reguláciu finančných trhov v EÚ. Podľa predbežných záverov by mali podporiť vytvorenie Európskej rady pre systémové riziká a troch ďalších orgánov na monitorovanie bánk, poisťovníctva a trhov s cennými papiermi. Cieľom návrhu je prevencia krízy v budúcnosti a ochrana zákazníkov finančných inštitúcií.

Okrem toho sa lídri zaoberajú aj prípravou septembrového summitu skupiny G20 v Pittsburghu a tiež na mechanizme medzinárodnej prevencie a krízového manažmentu.

Obavy z presunu väčších právomocí na orgány Európskej únie verejne prezentovala Veľká Británia. V rámci Európskej centrálnej banky, ktorá má mať kľúčové postavenie pri regulácii, nemá totiž ako nečlen eurozóny, žiadne postavenie.

Očakáva sa teda, že britský premiér Gordon Brown, sa bude vytrvalo snažiť zabrániť tomu, aby Európska únia získala väčšiu kontrolu nad londýnskym finančným centrom City. Ako píše denník Daily Telegraph, podľa Francúzska je však  Brown takmer bezmocný zamedziť implementácii prísnejšej regulácie, pretože ju presadzuje aj administratíva Baracka Obamu.

Británia „sa nemôže byť vcelku izolovaná v rámci Európy a ešte k tomu odmietať akceptovať pre svoje Citi rovnaké pravidlá, ktoré uvalili na Wall Street,“ povedal podľa Daily Telegraph francúzsky prezident Nicolas Sarkozy počas brífingu pred summitom.