Veľké ekonomiky EÚ znížili rozpočtový deficit

 

Krátka správa

Rada Ecofin – ministrov hospodárstva a financií – schválila 10. októbra 2006 programy predložené vládami Nemecka, Británie, Talianska, Francúzska a Maďarska, podľa ktorých majú tieto vlády zabezpečiť, aby sa deficit ich rozpočtov dostal pod hranicu 3% HDP, povolenú Paktom stability a rastu. Všetky krajiny porušovali limit niekoľko rokov. Británia, Nemecko, Taliansko a Francúzsko by sa mali zmestiť pod limit v 2007, čo by bolo po prvý krát od roku 2000, čo požiadavku paktu splnili všetky najväčšie ekonomiky Únie. Vážne problémy však má Grécko s Maďarsko.

  • Francúzsko splnilo kritérium 3% už v roku 2005 a pod limitom pravdepodobne ostane aj v nasledujúcich rokoch.
  • Nemecko, ktoré bojovalo s nadmerným deficitom už päť rokov, čiastočne aj kvôli pretrvávajúcemu finančnému bremenu zjednotenia krajiny, predpokladá pre rok 2006 deficit 2,6%. Podľa komisára pre hospodárske a menové záležitosti Joaquína Almunia môžu byť skutočné čísla ešte lepšie. EÚ preto ukončí disciplinárne konanie proti Berlínu. Pozitívne výsledky krajiny sú spôsobené čiastočne aj nárastom spotreby, ktorá však pravdepodobne opäť poklesne po 1. januári 2007, keď sa uskutoční plánované zvýšenie DPH o 3%.
  • Grécko malo v roku 2005 deficit 4,5%, toho roku sa však môže dostať tesne pod 3%. Almunia však vládu v Aténach varoval, že nemôže akceptovať revidované údaje o HDP, ktoré zahŕňajú aj grécku čiernu ekonomiku.
  • Maďarský deficit, najvyšší v EÚ, prevýši v roku 2006 až 10%. Krajina dostala čas do roku 2009 aby znížila deficit na 3,2%.
  • Taliansko má tiež problémy s deficitom, okrem toho má ale najvyšší verejný dlh v EÚ v pomere k HDP. Nový premiér Romano Prodi však prisľúbil, že deficit v roku 2007 zníži na 2,7% HDP. Na rok 2006 sa predpokladá 4,8% HDP. Nie je úplne jasné, č sa mu to podarí, pretože jeho plán závisí od 15 miliárd eur, ktoré sa majú odložiť aby sa znížili výdavky na deficit. Bývalý premiér Silvio Berlusconi, ktorý je súčasne najbohatším podnikateľom v krajine, pohrozil zorganizovaním masových protestov.
  • Británia síce nie je členom eurozóny, svoju ekonomiku sa ale snaží držať v limitoch predpísaných pre členské krajiny eurozóny. Už tri roky sa jej ale nedarí zmestiť sa pod 3% limit – minulý rok mal jej rozpočet deficit 3,2% HDP. V roku 2006 by to ale mali byť presne 3% a na nasledujúci rok sa počíta s 2,7%.