Verejné financie Estónska, Lotyšska a Slovinska v poriadku

 

Krátka správa:

Druhé kolo aktualizovaných konvergenčných programov, zaslaných Estónskom, Lotyšskom a Slovinskom odkedy sa stali členmi EÚ, sú v súlade v požiadavkami Paktu stability a rastu, tvrdí Európska komisia. Konvergenčné programy zasielajú tie krajiny, ktoré čakajú na zavedenie eura.

S rozpočtom v rovnováhe, najnižším dlhom v EÚ a nízkymi vekom podmienenými výdavkami, môže Estónsko je svetlým príkladom dobrej rozpočtovej politiky. Lotyšsko je tiež v pohodlnej situácii, ale rozpočtové prispôsobenie vo výške 0.5% HDP do roka 2008 je dosť skromný plán, najmä keď sa očakáva, že ekonomika by mala rásť počas tohto obdobia o 7% a krajine sa odporúča vyššie úsilie vzhľadom na jej mieru inflácie a externú nerovnováhu. Slovinsko by sa malo tiež zamerať na ambicióznejšie rozpočtové ciele a zamerať sa na zmeny svojho penzijného systému na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti svojich verejných financií.

„Všetky tri dnes preskúmané konvergenčné programy spĺňajú všetky ciele Paktu stability a rastu. Ale pri vysokom raste týchto troch krajín, najmä v prípade Lotyšska a Estónska, by sa dali očakávať ambicióznejšie ciele v súlade s princípom, že pohodlné rozpočtové pozície sú dosiahnuté a udržiavané tak, aby dokázali čeliť možným výzvam počas menej priaznivých období ekonomického cyklu a dlhodobých trendov,“ povedal Almunia.

Obrátiac potom svoju pozornosť na tri krajiny eurozóny – Rakúsko, Belgicko a Luxembursko – Komisia povedala, že si stanovili rozumné strednodobé stratégie pre svoje verejné financie, a to v súlade s revidovaným Paktom stability a rastu. Avšak bolo by dobré, keby Rakúsko a Luxembursko ďalej špecifikovali konsolidačné opatrenia, ktoré predvídajú a Luxembursko by sa malo venovať dlhodobým rozpočtovým implikáciám starnúcej populácie, kým menší dôraz na jednorazové opatrenia by prispelo pozitívne k exemplárnej stratégii znižovania dlhu v Belgicku.