Verejnosť má na pripomienkovanie plánu pre nové agrodotácie päť dní

Na snímke zľava generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽaNO). [FOTO TASR/Dano Veselský]

Agrorezort dal do pripomienkového konania národný strategický plán pre poľnohospodársku politiku na roky 2023 až 2027. Osemnásť krajín už kľúčové dokumenty pre čerpanie európskych poľnohospodárskych dotácií odovzdalo Európskej komisii. Slovensko medzi nimi zatiaľ nie je. Materiál ešte musí schváliť vláda.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v utorok (4. januára) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dlhoočakávaný návrh Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Strategický plán je kľúčovým dokumentom pre nastavenie čerpania poľnohospodárskych dotácií z Európskej únie.

Odborná verejnosť môže dokument pripomienkovať do 11. januára. Ministerstvá, farmári, ochranári, samosprávy a ostatní kľúčoví sektoroví aktéri majú teda na zaslanie pripomienok päť pracovných dní.

Samotný dokument bez príloh má vyše 700 strán. S prílohami – napríklad SWOT analýzou hlavných potrieb sektora –  je však jeho rozsah väčší ako 1200 strán.

Keď ministerstvo pripomienky zapracuje, materiál by mal ísť na schválenie vláde. Tento termín ale zatiaľ nie je známy. Následne agrorezort pošle záverečný návrh dokumentu na schválenie Európskej komisii.

Osem hlavných zmien, ktoré v agrodotáciách plánuje ministerstvo

Ministerstvo pôdohospodárstva chce po roku 2023 menej podporovať príjmy poľnohospodárov. Dotácie chce nastaviť tak, aby ich motivovali modernizovať výrobu, pestovať náročnejšie plodiny, zamestnávať väčší počet ľudí a starať sa viac aj o prírodu a vidiecku krajinu.

Slovensko je medzi oneskorencami

Slovensko tak zatiaľ nie je v skupine krajín, ktoré si už týmto procesom prešli a dokument Európskej komisii odovzdali v riadnom termíne, čiže do konca roka 2021. Agrorezort odovzdal prvý návrh strategického plánu Komisii zatiaľ iba na neformálnu konzultáciu na začiatku decembra.

Podľa eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowského sa to zatiaľ podarilo osemnástim krajinám. Zvyšných deväť štátov Únie ešte plány do Bruselu nezaslalo.

Pripravuje nové agrodotácie: Nízka sebestačnosť je hlavne výsledkom hospodárenia veľkých fariem

Slovensko bude v strategickom pláne výraznejšie smerovať podporu na malé a stredné farmy, hovorí v rozhovore šéf Inštitútu pôdohospodárskej politiky JÁN POKRIVČÁK. „Tieto farmy majú vysokú pridanú hodnotu, robia to, čo chceme – pestujú ovocie a zeleninu – a nie je dôvod, aby túto podporu nedostali. Pre rozvoj vidieka nie je ideálne, keď sa veľké farmy s pár zamestnancami a špecializáciou na obilniny manažérsky riadia z miest. Skutoční farmári žijú na vidieku a priamo riadia svoju farmu“ tvrdí.

„Európska komisia očakáva, že ostatné krajiny predložia svoje plány čo najskôr“ uviedol bez ďalších detailov poľský komisár na svojom oficiálnom twitterovom účte.

Bruselskému portálu EURACTIV.com sa ale podarilo zistiť, ktoré krajiny oficiálny termín pre odovzdanie plánu nedodržali. Okrem Slovenska je medzi nimi aj Česká republika, Nemecko, Belgicko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Bulharsko a Rumunsko.

Niektorým krajinám, ako napríklad Česko a Nemecko, proces prípravy skomplikovali parlamentné voľby a výmena vlád. Členské krajiny ale od začiatku poukazovali na to, že prípravu nového dotačného obdobia brzdia európske inštitúcie, ktoré sa dlho nevedeli dohodnúť na podobe reformy poľnohospodárskej politiky.

Európsky parlament kompromisnú dohodu odobril až 24. novembra, no europoslanci ešte stále neschválili ďalšie dokumenty upravujúce niektoré detaily novej agropolitiky EÚ. Európska komisia napriek tomu trvala na tom, aby krajiny EÚ strategické plány odovzdali do 31. decembra uplynulého roka. Tým štátom, ktoré termín nedodržali, ale zrejme žiadne postihy zo strany exekutívy EÚ nehrozia.

Ako sa ministerstvo radilo

Strategický plán je vlastne domácou reformou poľnohospodárskej politiky. Štát si v ňom vytýči, čo chce v sektore v najbližších siedmich rokoch dosiahnuť. Podľa toho určí, za aké aktivity poľnohospodári dostanú dotácie, koľko a na aké investície vyčlení peniaze, ako podporí špeciálne skupiny poľnohospodárov, či komodít, alebo ako z európskych zdrojov pomôže rozvoju vidieka.

Na strategickom pláne ministerstvo pracuje už od roku 2019. S prípravou mu pomáhala pracovná skupina zložená z tridsiatky sektorových expertov a expertiek. O konkrétnych opatreniach, na ktoré sa budú viazať jednotlivé dotačné schémy, ministerstvo potom pracovalo spolu s odborníkmi v niekoľkých menších tematických pracovných skupinách, ktorých sa podľa agrorezortu zúčastnilo viac ako 300 odborníkov.

Okrem toho ministerstvo uskutočnilo aj verejné konzultácie. Podľa ministerstva boli takéto rokovania tri. „Konzultácie s verejnosťou sa uskutočnia aj v rámci procesu SEA (proces posudzovania vplyvu dokumentu na životné prostredia) a tiež v rámci verejného medzirezortného pripomienkového konania,“ dodáva ministerstvo.

Mičovský pripravuje nové agrodotácie za zatvorenými dverami, verejnosť je zatiaľ mimo hry

Agrorezort sa pri príprave strategického plánu pre poľnohospodárstvo neriadi harmonogramom, ktorý v septembri zverejnil minister Ján Mičovský. Odborná verejnosť stále nemôže pripomienkovať kľúčové strategické dokumenty pre budúce agrodotačné obdobie. 

Poľnohospodárske združenia prípravu jedného z najdôležitejších sektorových dokumentov dlhodobo kritizovali. Po nástupe Samuela Vlčana do čela ministerstva sa ale podľa mnohých proces zlepšil.

„V poslednej dobe sa komunikácia s rezortom zlepšila a je skutočne intenzívna. No hoci komunikujeme intenzívne, neznamená to, že vieme aj presadiť naše názory. Forma komunikácie s ministerstvom nemá navyše veľmi štábnu kultúru. Doteraz sme mali len dve oficiálne stretnutia v Nitre a Bratislave, inak fungujeme skôr štýlom telefonátov a mailov,“ povedal v rozhovore pre portál EURACTIV Slovensko predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter