Verhofstadt predložil vlastnú alternatívu Paktu konkurencieschopnosti

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/openvld/3499842149/

Guy Verhofstadt včera informoval o vlastnom „Akte Spoločenstva o hospodárskej konvergencii a riadení“, ktorý sa narozdiel od francúzsko-nemeckého Paktu konkurencieschopnosti neobmedzuje len na šesť špecifických opatrení, ale má oveľa širšie zameranie.

Podľa Verhofstadta návrh lídrov dvoch najväčších ekonomík Únie je len ďalšou iniciatívou popri existujúcej stratégii Európa 2020 a tzv. európskom semestri. Podľa šéfa liberálov by však všetky tieto politiky hospodárskeho riadenia mali byť integrované do jednej.

Čo je z jeho pohľadu ešte dôležitejšie – návrh Merkelovej a Sarkozyho je založený na medzivládnej metóde, kým on navrhuje komunitnú metódu, takže hlavné slovo by mala Európska komisia.

Verhofstadt je totiž presvedčený, že ak by rozhodovali členské štáty, viedlo by to len k zlyhaniu. Odvoláva sa pritom na výsledok Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť, ktorú nekontrolovala Komisia a členské štáty ju nakoniec dôsledne neimplementovali. Exekutíva by podľa neho mala monitorovať európsku hospodársku konvergenciu a riadenie, s tým, že krajiny, ktoré by porušovali pravidlá, by museli niesť následky napríklad v podobe straty pomoci z niektorých programov.

Vyzval tiež k zmene v štruktúre Európskej komisie a zoskupeniu kompetencií. Ide najmä o portfóliá komisárov, v ktorých figurujú ekonomické otázky. Týkalo by sa to najmä hospodárskych záležitostí, vnútorného trhu, konkurencieschopnosti, priemyslu, obchodu, rozpočtu a daní.

Iniciatíva liberálov je už druhou reakciou na francúzsko-nemecký Pakt. Nové ciele v oblasti konkurencieschopnosti spoločne načrtli aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy.