Verhofstadt útočí na plán EK na obnovu hospodárstva

„Túto knihu som napísal z hnevu, lebo som v Európe nevidel jasnú stratégiu boja proti kríze,“ povedal pri prezentácii svojej knihy „Vynorenie z krízy: Ako môže Európa zachrániť svet“.  

Podľa belgického štátnika európsky plán obnovy zaostáva za americkým či čínskym, ktoré alokovali 600 či 450 miliárd eur na reštrukturalizovanie svojich hospodárstiev a prekonanie krízy. Európsky plán má objem 170 miliárd eur čo je 3 % HDP EÚ. A podľa Verhofstadta ani keď sa k tomu prirátajú ekonomické stabilizátory v oblasti sociálnej politiky, nebude to stačiť.

„Prežívame výnimočné časy. Toto je výnimočná kríza. Takže potrebujeme výnimočné riešenia, nie konvenčné princípy, ktoré aj tak nefungujú,“ píše vo svojej knihe. Žiada ďalekosiahle reformy a verí, že na to,  aby sa mohli uskutočniť odvážne kroky – treba najprv vyčistiť bankový sektor od toxických aktív a zrýchliť rekapitalizáciu európskych bánk.  

Verhofstadt je presvedčený, že Európa môže pomôcť reštartovať svetové hospodárstvo, pokiaľ príde s jednotným investičným plánom alebo „Europlánom“. EÚ sa podľa jeho slov z recesie nedostane pokiaľ bude aplikovať „27 vertikálnych a okrem toho dokonca protekcionistických obnovných plánov, ale len ak bude mať jeden horizontálny investičný plán, ktorým opustí fosílny spôsob a prejde na nové udržateľné hospodárstvo“. Zároveň dodal, že Európa potrebuje ešte aspoň 400 miliárd eur.