Viac o finančných službách a finančnej gramotnosti

Finančné služby sú rýchlo sa rozvíjajúcim sektorom globálnej i európskej ekonomiky. Záujem verejnosti i rozhodovateľov o túto oblasť v posledných mesiacoch výrazne zvýšil turbulentný vývoj na globálnych finančných trhoch a jeho možné dopady na ekonomiku. V slovenskom kontexte sa zas opakovane vynára potreba zvyšovania finančnej gramotnosti, schopnosti spotrebiteľov orientovať sa v ponúkaných finančných službách, hodnotiť ich výhody a riziká.

Sekcia Ekonomika a euro je dlhodobo najčítanejšou na portáli EurActiv.sk. Jej obsahové rozšírenie umožnila podpora spoločnosti Provident Financial. „Spolupráca s portálom EurActiv.sk pre nás predstavuje možnosť ako sa zapojiť do diskusie v sekcii „Ekonomika a euro“ a taktiež priestor na vyjadrenie nášho postoja k súvisiacim témam. Na spolupráci s EurActiv.sk oceňujeme možnosť prispieť k skvalitneniu celospoločenskej diskusie o dôležitých ekonomicko-spoločenských témach. Sledujeme prácu tímu EurActiv.sk od jeho vzniku a vážime si ju nielen pre vysokú odbornosť, ale aj pre široký záber tém a pútavú formu spracovania. Preto sa na spoluprácu veľmi tešíme“, hovorí Michal Dyttert zo spoločnosti Provident Financial.