Viac peňazí pre obnoviteľné zdroje

Obnoviteľné zdroje: sú životaschopnou energetickou alternatívou?

Krátka správa

Rada sa 15. decembra pripojila k textu dohodnutému medzi Parlamentom a Komisiou. Dohoda poskytne počas 7 rokov na výskum obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti minimálne 1,175 mld. eur. Tieto prostriedky budú poskytnuté z rozpočtu 7. rámcového programu.

Parlament schválil záverečný text už 30. novembra a čiastočne ustúpil od svojich pôvodných požiadaviek, keď žiadal viac ako 4,2 mld. EUR pre obnoviteľné zdroje energií ( EurActiv 16. júna).

7. rámcový program (FP 7) je hlavným nástrojom EÚ na financovanie európskeho výskumu a disponuje rozpočtom na úrovni 54 mld. .

Keďže Rada podporila dohodnutý kompromis, program sa spustí podľa plánu – od januára 2007 a bude fungovať do roku 2013.

Christian Kjaer, riaditeľ Európskeho združenia pre veternú energiu (EWEA), toto rozhodnutie privítal. Podľa neho takéto rozhodnutie obracia dlhodobý nevyvážený trend a európske zameranie na výskum fosílnych druhy palív.

Kjaer vyhlásil: „Takéto financovanie predstavuje nárast približne o 40% v porovnaní s predchádzajúcim rámcovým programom a bezpochyby bude viesť k znižovaniu nákladov na veternú energiu a posilní príspevok veterných technológií k Lisabonskej stratégii.“