Vianočné dôchodky (zrejme) až v januári

Foto: mmisso.deviantart.com

Krátka správa:

Deficit verejných financií na rok 2007 by mal byť 2,5% HDP, čo umožní Slovensku splniť Maastrichtské kritérium na prijatie eura. Táto hodnota už zahŕňa aj náklady dôchodkovej reformy (2. pilier) a dlh verejnoprávnych médií. Vyplýva to z aktualizácie odhadov makroekonomického vývoja SR na rok 2007, ktorú zverejnilo na svojej stránke ministerstvo financií.

Ministerstvo postupuje presne v zmysle silného odhodlania premiéra Roberta Fica splniť Maastrichtské kritériá. MF SR ráta aj s variantom, že Eurostat prikáže Slovensku brať do úvahy aj dlh Národnej diaľničnej spoločnosti (0,2% HDP). Výsledný deficit verejnej správy by tak vyskočil na 2,7% HDP. To je však málo pravdepodobné, keďže Eurostat o tejto téme tak skoro nerozhodne (EurActiv 16/11/07)

V tom prípade zostáva “relatívne malá rezerva” na splnenie Maastrichtského kritéria, uvádza sa v aktualizácii MF SR. Preto “do konca roku 2007 by nemalo dôjsť k žiadnym opatreniam nad rámec schváleného rozpočtu, ktoré by mali dodatočný negatívny dopad na saldo verejnej správy.” Do kategórie výdavkov “nad rámec schváleného rozpočtu” patria aj vianočné príspevky pre dôchodcov. Ich vyplatenie ešte v decembri 2007 je málo pravdepodobné, keďže “ministerstvo nevidí priestor pre navýšenie výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2007.”

Celkovo sa tohtoročný rozpočet vyvíja lepšie, ako sa očakávalo pri jeho plánovaní. Schodok verejnej správy klesne pravdepodobne o 7,1 mld. Sk, čo predstavuje zníženie o  0,4% HDP. (Pôvodný deficit na rok 2007 bol plánovaný na úrovni 2,9%)

Lepšie čísla nepriniesol vyšší výber daní, čo fungovalo v predchádzajúcich troch rokoch. MF SR vidí za lepším vývojom verejných financií nasledujúce faktory:

  • úspora vo výdavkoch na obsluhu štátneho dlhu
  • lepšie hospodárenie Štátnych finančných aktív a mimorozpočtových účtov
  • lepšie výsledky štátnych fondov a FNM

Naopak, deficit prehĺbili:

  • zdravotné poisťovne (-0,5 mld. Sk)
  • Sociálna poisťovňa (-0,4 mld. Sk)
  • VÚC (-1,2 mld. Sk)

MF SR je s tohtoročným vývojom verejných financií spokojné, ale upozorňuje, že udržanie priaznivého stavu si vyžaduje “dôslednú kontrolu výdavkov verejnej správy.”