Viedeň čakajú náročné diskusie o spoločnej poľnohospodárskej politike

Na spoločnú poľnohospodársku politiku sa vyčlenil menší objem financií (365 miliárd eur). [Brenda Carson/Shutterstock]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Rakúske plány na čele EÚ

Počas posledného stretnutia ministrov podpísali Francúzsko a Nemecko deklaráciu, v ktorej odmietli návrh Európskej komisie znížiť rozpočet pre spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020.

Začiatkom tohto týždňa zasadala Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH), na ktorej rokovali ministri členských krajín o reformách spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020. Diskutovali hlavne o jej zjednodušení a subsidiarite. Šéfovia agrorezortov, medzi ktorými bola aj slovenská ministerka Gabriela Matečná, hovorili o tom, ako uľahčiť život farmárom a odbremeniť vnútroštátne orgány.

Na zasadnutí sa predstavil aj program rakúskeho predsedníctva. To za kľúčové body vo svojej šesťmesačnej agende považuje potravinovú bezpečnosť a životaschopnosť vidieckych oblastí. Prioritami preto budú rokovania o návrhu zreformovanej SPP po roku 2020 a diskusie o nekalých obchodných praktikách.

Vyjednávania o niektorých témach budú náročné. Francúzsky minister Stéphane Travert a nemecká ministerka Julia Klöcknerová totiž na zasadnutí predstavili spoločnú deklaráciu, v ktorej odmietli návrh Komisie znížiť rozpočet pre SPP po roku 2020. Paríž a Berlín chcú, aby zostal na súčasnej úrovni.

Zreformovaná SPP

„Poľnohospodári by sa mali zaoberať poľnohospodárstvom a nie papierovaním alebo výkladom komplikovaných pravidiel. Chceli by sme, aby budúca SPP bola zrozumiteľnejšia pre používateľov a ľahko dostupná všetkým poľnohospodárom, bez ohľadu na veľkosť ich fariem,“ povedala Juliana Bognerová-Straussová, rakúska spolková ministerka pre záležitosti žien, rodiny a mládeže, a zastupujúca predsedníčka Rady.

Vyjadrila tak zámer Komisie, ktorá predstavila svoj návrh zreformovanej SPP začiatkom júna. Túto oblasť chcela hlavne zjednodušiť a zmodernizovať.

Reformy Komisie pozostávajú z troch návrhov: nariadenie o strategických plánoch SPP, nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a nariadenie o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami.

Ministri na zasadnutí privítali najmä tie časti reforiem, ktoré sa týkajú zjednodušenia SPP a subsidiarity, no rovnako aj zavádzania nových technológií do poľnohospodárstva. Niektorí však vyjadrili obavy, či nová SPP nepovedie k väčšej administratívnej záťaži a vyšším nákladom.

Návrh reformovanej agropolitiky všetkých nepresvedčil

Reforma je založená na viere, že krajiny uprednostnia verejný záujem pred záujmami agro-lobistických skupín, varujú mimovládky.

Nižší rozpočet

Ministri sa vyjadrili aj k rozpočtu pre SPP po roku 2020. Komisia navrhla, aby sa financie pre poľnohospodárstvo znížili o päť percent. S tým nesúhlasí najmä Francúzsko, ktoré z európskych poľnohospodárskych fondov profituje najviac. Najnovšie sa k nemu pridalo aj Nemecko. Na Rade prezentovali spoločnú deklaráciu, v ktorej sa vyslovili za zachovanie súčasného rozpočtu.

Aj ostatné členské štáty presadzujú „primerané financovanie budúcej SPP“. Vyjadrili aj svoje obavy z obmedzenia priamych platieb. Tieto otázky však spadajú do kompetencií Európskej rady.

Matečná: Ministri poľnohospodárstva EÚ majú výhrady k agropolitike po roku 2020

Návrhu Európskej komisie ohľadom spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020  členské krajiny v pondelok (18.júna) vyčítali nadmernú byrokratickú záťaž aj nové zastropovanie pramych platieb pre farmárov.

Nekalé obchodné praktiky, alkohol a transparentnosť

Na zasadnutí sa však hovorilo hlavne o prioritách a programe rakúskeho predsedníctva. Okrem reforiem SPP po roku 2020 bude prioritou aj smernica o zákaze nekalých obchodných praktík. Viedeň chce, aby sa zlepšilo postavenie výrobcov potravín, ktorí sú v súčasnosti najslabším článkom v dodávateľskom reťazci.

Medzi nekalé obchodné praktiky patria oneskorené platby za netrvanlivé potravinárske výrobky či rušenie objednávok na poslednú chvíľu. Neférový prístup v rámci potravinového reťazca bol jednou z hlavných tém slovenského predsedníctva.

Farmári vs. obchodníci: Európska smernica vyrovná pomer síl

Jedna z hlavných tém slovenského predsedníctva v Rade EÚ – zákaz nekalých obchodných praktík v potravinárskom reťazci – našla koncovku v podobe legislatívneho návrhu.

Pokračovať budú aj rokovania o nariadení o liehovinách, ktoré by mali pokročiť do poslednej fázy. Výrobcovia alkoholických nápojov budú musieť uvádzať energetickú hodnotu a zloženie svojich výrobkov, tak ako je to v prípade potravín.

V programe predsedníctva sa píše, že treba posilniť dôveru Európanov v potravinovú politiku Únie. Rakúsko chce preto zintenzívniť diskusie o návrhu Komisie o transparentnosti a udržateľnosť hodnotenia rizík v potravinovom reťazci. Zameria sa aj na transparentnosť postupov udeľovania povolení.

Dozvieme sa, koľko priberáme z alkoholu?

Výrobcovia alkoholu a piva by mali už čoskoro začať spĺňať podmienky novej európskej regulácie. Vďaka nej by sa mal spotrebiteľ dozvedieť, čo výrobok, ktorý si kupuje, obsahuje.

Európske lesy a zdravie rastlín

Na najbližších zasadnutiach budú ministri rokovať aj o lesníctve či fytosanitárnych záležitostiach. Na začiatku predsedníctva predstavia členovia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) priority v oblasti lesníctva na nadchádzajúce dva roky. Rakúsko sa pokúsi obnoviť rokovania o právne záväznej dohode o lesoch v Európe. Preberať sa budú aj ďalšie dôležité dokumenty, ako Európska lesná stratégia a Európsky akčný plán pre presadzovanie práva, správy a obchodu v oblasti lesného hospodárstva. Témou rozhovorov bude aj odlesňovanie.

Počas predsedníctva sa bude pracovať aj na novom fytosanitárnom nariadení. Do konca roku 2019 sa musí dokončiť viac než 20 právnych aktov. Viedeň sa musí poponáhľať, keďže OSN stanovila, že rok 2020 bude medzinárodným rokom zdravia rastlín.

Ťažba dreva v chránenom pralese je nezákonná, Varšave hrozia pokuty

Ťažba dreva v chránenom Bielovežskom pralese bola v rozpore so zákonom Únie, rozhodol Súdny dvor EÚ. Ak poľská vláda nepodnikne potrebné kroky, budú nasledovať vysoké pokuty.

Zdravie zvierat a limity pre rybolov

Pri predstavovaní programu rakúskeho predsedníctva sa spomenuli aj témy ako rastlinná proteínová stratégia, biohospodarstvo a veterinárne záležitosti. Predsedníctvo chce klásť dôraz na prepojenosť členských štátov v oblasti potravinovej bezpečnosti. Z tohto dôvodu bude pokračovať aj práca na legislatívnych návrhoch v oblasti veterinárnych liekov a krmív s prímesou liekov. Pokročiť by sa malo aj v implementácii nariadenia o zdraví zvierat.

Pokiaľ ide o spoločnú rybársku politiku, najbližšie vyjednávania sa sústredia na limity pre rybolov v Baltskom, Čiernom a Severnom mori pre rok 2019. Rokovať sa bude aj o návrhu dodatku pre Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo po roku 2020, ale aj o spoločnej pozícii Rady v rámci neskorších rokovaní o udržateľnom rybolove s tretími krajinami.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8