Villepin chce staviť na biopalivá

 


Pozadie:

EÚ si stanovila ako jeden zo svojich cieľov zvýšenie používania biopalív na spotrebe energie na úroveň 5,75% do roku 2010.

Vzhľadom na vyššie ceny ropy a aktuálnosť novej diskusie o bezpečnosti dodávok energie Komisia zverejnila v decembri 2005 akčný plán k biomase (EurActiv, 9. december 2005). Vo februári 2006 nasledovalo nové oznámenie Komisie s názvom „Stratégia EÚ pre biopalivá“, ktorého cieľom je pripraviť pôdu na previerku smernice o biopalivách ku koncu roka 2006, čo by mohlo zahŕňať povinné ciele namiesto pôvodných indikatívnych cieľov z roku 2003.

Otázky:

Dominique de Villepin 15. mája oznámil nové opatrenia na podporu používanie biopalív v automobiloch a zníženie rastúcich účtov krajiny za dodávky ropy ako argument pre prechod do éry „po rope“.

Kľúčovým Villepinovým opatrením je zvýšenie primiešavania biopalív ku konvečným pohonným hmotám, a to na 10% objemu do roku 2015, čo je podľa francúzskeho premiéra „dvakrát toľko, ako sú európske ciele“. Verejné obstarávania na postavenie 16 nových, na biomase založených tovární, započali v roku 2005 a predstavujú celkovú investíciu v sumu dvoch miliárd eur, poznamenal de Villepin.

Villepinovým cieľom je zabezpečiť, aby si „do konca desaťročia“ mohol každý francúzsky občan kúpiť automobil, ktorý by dokázal spaľovať palivové zmesi s vysokým podielom biopalív. Povedal, že automobily by boli buď autá na benzín, ktoré by mohli bežať na „takmer čistom“ etanole alebo dízlové autá, schopné integrovať „vysoké zmesi“ biopalív.

V tomto kontexte Villepin povedal, že chce vidieť skutočnú sieť „zelených čerpacích staníc“, pričom podotkol, že takéto sú už realitou v Brazílii či Švédsku.

„Do leta“ by mal byť zverejnený akčný plán, ktorý spojí výrobcov automobilov, distribútorov ropy, farmárov a spotrebiteľov, oznámil Villepin.

Ďalšie opatrenia sa týkajú napr.:

  • záväzku producentov ropy investovať do konca desaťročia 4 miliardy eur do nových rafinérskych kapacít, ako aj do výskumu
  • veľký tlak na solárnu energiu s tým, že štát by mal kryť polovicu inštalačných nákladov na solárne strechy a záväzok spoločnosti EDF kupovať solárnu energiu za dvakrát vyššiu cenu, než je tomu v súčasnosti
  • záväzok zvýšiť o 50% cenu, za ktorú sa kupuje od farmárov a iných facilít bioplyn

Pozície:

eBio, európske združenie pre bioetanolové palivá, poukazuje na Švédsko ako európskeho šampióna, pokiaľ ide o používanie biopalív.

„Je to jediná krajina EÚ, ktorá dosiahla 2%-ný cieľ na rok 2005 len pomocou bioetanolu a do benzínu primiešava 5% etanolu,“ tvrdí prezident eBio Remón de Miguel. Navyše tvrdí, že Švédsko je „jedinou krajinou EÚ, kde vidíme vyvíjať sa silný trh pre tzv. „flex fuel“ alebo autá E85,“ ktoré bežia z 85% na etanol a z 15% na benzín. Podľa de Miguela je 15% nových áut v Švédsku práve takýchto flex áut.

Ebio tvrdí, že EÚ by mala byť ambicióznejšia, pretože v súčasnosti je väčšina krajín EÚ mimo cesty, vedúcej k splneniu cieľa na rok 2010, pokiaľ ide o 5,75%-né používanie biopalív. „Na jednej strane vidíme pozitívny vývoj, pokiaľ ide o produkciu biopaliva, ale na druhej strane sú členské štáty EÚ stále ďaleko o dosiahnutia svojich cieľov,“ povedal Ramón de Miguel.

Ebio tlačí na to, aby EÚ zvýšila autorizovanú zmes etanolu v benzíne na 10%.

Ďalšie kroky:

  • do konca roku 2006: previerka smernice EÚ o biopalivách
  • do konca roku 2006: previerka smernice EÚ o kvalite paliva, ktorá by mala umožniť zvýšenie miery zmiešavania benzínu a dízlu