V inovačných cieľoch EÚ beznádejne zaostáva

 

Krátka správa

V snahe zvrátiť vo svoj prospech rozdiel v konkurencieschopnosti oproti USA spustila Európska únia Lisabonskú agendu. Jej cieľom bolo podporiť inovácie, výskum a podnikateľského ducha v Európe. Štúdia, publikovaná Centrom pre hospodárske výsledky (Centre for Economic Performance) pri prominentnej britskej London School of Economics však tvrdí, že USA sú stále omnoho produktívnejšie ako EÚ. Udáva viacero dôvodov:

  • Neochota členských krajín implementovať reformy výroby a trhu práce.
  • Neschopnosť uzákoniť patentové právo platné v celej EÚ (patent Spoločenstva – Community Patent). Registrovanie patentu v EÚ je tak päť krát drahšie, než v USA.
  • Nedostatok investícií do výskumu. Podiel investícií do výskumu a vývoja na HDP v EÚ „nikdy neprekročil hranicu 2%, ani nehovoriac o 3%“. EÚ nezaostáva len za USA, ale ja za Japonskom a doháňa ju Čína.
  • Únik mozgov: EÚ bude čoskoro pociťovať nedostatok vysoko kvalifikovaných pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, pretože USA ostávajú „preferovanou destináciou pre migrujúcich vedcov“.
  • Zle cielený rozpočet: Centrum pre hospodárske výsledky tvrdí, že EÚ dosiahne omnoho lepšie výsledky, ak svoj rozpočet prispôsobí tak, aby „odrážal lisabonskú víziu“.

Štúdia tvrdí, že bez hlbokých reforiem „realitou bude, že Európa nedosiahne výsledky plánované pre rok 2010, ak dosiahne vôbec nejaké výsledky“.