Vláda schválila presun 250-miliónového eurofondového balíka na cesty a diaľnice

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Marko Erd]

Dodatočné peniaze pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra majú pomôcť s tranformáciou hornej Nitry a s budovaním a opravami ciest v Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Operačný program (OP) Integrovaná infraštruktúra by mal získať financie presunmi časti nepridelenej výkonnostnej rezervy z jednej prioritnej osi OP Výskum a inovácie, vnútornou realokáciou z dvoch prioritných osí OP Integrovaná infraštruktúra a z dvoch prioritných osí OP Kvalita životného prostredia v celkovej sume viac ako 250,128 milióna eur.

Predbežný návrh prerozdelenia financií v prospech prioritnej osi Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) v OP Integrovaná infraštruktúra schválila v stredu vláda na základe materiálu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investíciu a informatizáciu.

Každý kraj má vlastné problémy, potreba budovania infraštruktúry je ale všade rovnaká

Komisiou navrhované investičné priority politiky súdržnosti EÚ hodnotia slovenské samosprávne kraje kladne. Kľučovú úlohu eurofondov však vidia v budovaní dopravnej infraštruktúry. 

Dodatočné peniaze by sa podľa plánu ÚPVII mali využiť na tri typy projektov. Zdroje v prvom rade pôjdu do trvalo udržateľných a inteligentných (SMART) riešení v doprave. Ide napríklad o dobudovanie obchvatu v Brezne a Holiči. Eurofondy ale pomôžu aj so stavbou Zeleného mostu  (ekodukt) v Svrčinovci, ktorý má zabezpečiť bezpečnú migráciu divej zveri

Viac ako 17 miliónov eur má pomôcť s projektovou prípravou nových piatich úsekov rýchlostnej cesty R2 na hornej Nitre.

Najviac peňazí poputuje na výstavbu a opravy ciest v Prešovskom kraji a Banskobystrickom kraji, teda v takzvaných dobiehajúcich regiónoch (Catching-up Regions), ktoré dostávajú špeciálnu technickú pomoc od Európskej komisie.

„Máme nadpriemerne dobré výsledky v čerpaní európskych financií aj v zazmluvňovaní projektov. Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v najslabších regiónoch Slovenska. Som veľmi rád, že na ne získame aj ďalšie finančné zdroje,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) doplnil, že prioritou Slovenska je dobudovať a opravovať cesty a diaľnice.

Presun musí schváliť Komisia

Minister Peter Kažimír, ktorý dnes pre chorobu premiéra Petra Pellegriniho viedol rokovanie vlády, schválenie návrhu ÚPVII označil za „absolútne pozitívnu správu“.  Rezort financií na ňu podľa jeho slov čakal dvanásť mesiacov.

„Pri schvaľovaní štátneho rozpočtu bola jasná pripomienka, že potrebujeme realokovať európske peniaze z rôznych operačných programov do toho najúspešnejšieho z pohľadu míňania, teda operačného programu rezortu dopravy – do ciest, tunelov, diaľnic a podobne,“ uviedol budúci šéf Národnej banky Slovenska.

Koordinuje fondy EÚ: O časti eurofondov by mohli rozhodovať priamo regióny

V rozhodovaní o eurofondoch potrebujeme väčšiu slobodu. Hospodárstvo krajiny sa nedá naplánovať na desať rokov dopredu. Slovensko má navyše naďalej iné problémy ako bohatšie členské krajiny ako Rakúsko a Nemecko, hovorí DENISA ŽILÁKOVÁ.

Podpredseda vlády zároveň avizoval prípravu ďalšieho materiálu na rokovanie kabinetu o presune financií. „Ďalších, možno aj viac ako 100 miliónov eur, si vieme predstaviť, že budeme realokovať. Rozhodnutie bude do polovice mája, keď prídeme opäť s materiálom na vládu,“ povedal.

Predkladacia správa upozorňuje, že konečné údaje o plnení výkonnostného rámca a výšky nepridelenej výkonnostnej rezervy jednotlivým operačným programom budú známe po vydaní rozhodnutia Európskej komisie, najneskôr do 31. augusta 2019.

„Časť realokácie je už odkomunikovaná s partnermi v Európskej komisii, ale bude to proces, ktorý bude trvať niekoľko mesiacov,“ povedal novinárom Kažimír.

Slovensko zatiaľ včerpalo štvrtinu alokácie

Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 až 2020 (15,46 miliardy eur) sprístupnili riadiace orgány vo výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k 28. februáru 15,02 miliardy eur, čo predstavuje 97,36 percenta z celkovej alokácie. Ku uvedenému dňu boli na Slovensku za všetky fondy kontrahované prostriedky vo výške 8,63 miliardy eur, čo je 55,78 percenta z celkovej alokácie.

„K 28. februáru 2019 dosiahla SR za všetky fondy alokované pre programové obdobie 2014 až 2020 čerpanie na národnej úrovni 3,49 miliardy eur, čo predstavuje 22,57 percenta z celkovej alokácie,“ uvádza materiál informácie z Európskej únie.

Koordinuje fondy EÚ: O časti eurofondov by mohli rozhodovať priamo regióny

V rozhodovaní o eurofondoch potrebujeme väčšiu slobodu. Hospodárstvo krajiny sa nedá naplánovať na desať rokov dopredu. Slovensko má navyše naďalej iné problémy ako bohatšie členské krajiny ako Rakúsko a Nemecko, hovorí DENISA ŽILÁKOVÁ.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8