Vláda SR vymenila splnomocnenca pre vyjednávanie rozpočtu EÚ, bude ním I. Lesay

Lesay

Ivan Lesay, zdroj: TASR

Novým splnomocnencom vlády SR pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie (EÚ) bude štátny tajomník rezortu financií Ivan Lesay. Na návrh ministra financií dnes zmenu schválila vláda.

Funkciu by mal prebrať 9. októbra.

Hudák do Luxemburgu

Doterajším splnomocnencom pre túto oblasť bol bývalý minister hospodárstva a štátny tajomník rezortu financií Vazil Hudák.

Toho nedávno ministri financii EÚ schválili ako nového viceprezidenta Európskej investičnej banky, ktorá sídli v Luxemburgu.

Úloha splnomocnenca

Splnomocnenec koordinuje úlohy súvisiace s vyjednávaním európskeho rozpočtu vo vzťahu k inštitúciám EÚ, pričom vystupuje ako hlavný vyjednávač SR v tejto oblasti.

Jeho hlavná úloha je komunikovať s predstaviteľmi Národnej rady (NR) SR, Európskeho parlamentu, ako aj so splnomocnencom vlády pre slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie o otázkach súvisiacich s vyjednávaním rozpočtu EÚ. Na starosti má tiež komunikáciu s médiami v tejto oblasti.

Splnomocnenec pôsobí v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva financií SR, ktoré zabezpečuje úlohy spojené s organizačným, administratívnym a materiálno-technickým zabezpečením jeho činnosti. Výdavky vrátane platových náležitostí sú financované z rozpočtovej kapitoly rezortu financií.