Vládny materiál popisuje možnosti kurzarbeit na Slovensku

Ilustračný obrázok. Zhromaždenie zamestnancov SES Tlmače za zachovanie zamestnanosti 4. júna 2020. Dôvodom protestu bola nespokojnosť zamestnancov s aktuálnou situáciou v spoločnosti SES Tlmače, ako aj avizované hromadné prepúšťanie, v rámci ktorého má firmu v mesiacoch júl až september 2020 opustiť takmer 400 zamestnancov. [TASR/Henrich Mišovič]

Rezort práce dal na pripomienkovanie koncepciu schémy na udržanie pracovných miest počas budúcich hospodárskych kríz. Ráta s preplácaním 80 percent čistej mzdy bez zvýšenia odvodového zaťaženia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dalo do medzirezortného pripomienkového konania materiál „Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku.“

Takzvaná skrátená práca „Kurzarbeit“ v praxi znamená špeciálny poistný systém, ktorý v čase hospodárskej krízy, recesie či krízovej situácie pomôže slovenskej ekonomike udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť firiem namiesto prepúšťania.

Koncepcia navrhuje zriadenie samostatného poistného fondu pre Kurzarbeit, v ktorom sa budú sústreďovať finančné prostriedky pre prípad ďalšej ekonomickej krízy.

Samostatného poistný fond je podľa ministerstva potrebný na to, aby sa nemohli prostriedky presúvať do iných poistných fondov Sociálnej poisťovne a aby sa nové poistenie nemalo negatívny efekt na financovanie dôchodkov.

Nemecký vzor

Návrh má byť inšpirovaný najmä nemeckým systémom tzv. Kurzarbeitergeld, „ktorý je zjednodušený, aby bol výber poistného, posudzovanie žiadostí o výplatu dávok aj samotná výplata dávok čo najpriamočiarejšia“, píše materiál.

Koncepcia obsahuje viacero možností úhrady daní a odvodov.

Súčasne so zavedením poistenia Kurzarbeit koncepcia navrhuje zníženie poistného na poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že nedôjde k zvýšeniu súčasného celkového odvodového zaťaženia. „Zavedenie nového poistného systému tak bude mať neutrálny vplyv na čisté príjmy zamestnancov ako aj na mzdové náklady zamestnávateľov,“ sľubuje rezort.

Pokiaľ ide o výšku dávky pre zamestnanca, bude približne 80 percent jeho čistej mzdy. Koncepcia počíta sa dvoma možnosťami účasti živnostníkov (SZČO) na skrátenej práci, a to buď ako súčasť povinného poistenia alebo dobrovoľného poistenia.

Slovensko je jediná európska krajina, ktorá ešte neprijala štandardný kurzarbeit

Slovensko musí pripraviť zdroje na pokrytie sociálnych výdavkov počas podobných krízové situácii ako je tá v súvislosti s pandémiou, hovoria odbory. Kurzarbeit je lacnejší ako dávka v nezamestnanosti a mal by sa na Slovensku zaviesť zhoduje sa zástupcovia priemyslu aj odborov.

Ministerstvo chce, aby sa poistenia zúčastňovali všetci zamestnanci v pracovnom pomere, vrátane zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Naopak, nebude sa vzťahovať na zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere ani v obdobnom pracovnom vzťahu.

Ako potenciálne riziko materiál vidí možnosť ak by sa schéma zaviedla s príliš širokým záberom, respektíve s nedostatočne cielenými podmienkami nároku.

To by mohlo mať za následok „realokáciu zamestnancov smerom k efektívnejším pracovným miestam. Toto riziko je možné minimalizovať vhodným nastavením parametrov, ktoré bude možné dolaďovať aj na základe skúseností z implementácie“.

Zatiaľ pomáha „Prvá pomoc“

V prípade krízy rovnakého rozsahu a trvania ako je súčasná kríza spôsobená šírením ochorenia COVID-19 odhaduje ministerstvo výdavky potrebné na podporu ohrozených zamestnancov na 1,6 miliardy eur.

Suma vychádza z údajov o doterajšom čerpaní opatrení programu „Prvá pomoc“ zameraných na udržanie zamestnaneckých pracovných miest (opatrenia 1, 3A a 3B) za mesiace marec až jún 2020.

Ministerstvo chce v  protikrízovom programe „Prvá pomoc“ pokračovať až do konca kalendárneho roka 2021.

Slovensko na tento účel požiadalo o 631 miliónov eur z nového finančného nástroja SURE. V súčasnosti prebiehajú rokovania pod vedením ministerstva financií o úverovej zmluve.

Slovensko bude môcť čerpať zdroje z európskeho nástroja SURE

NR SR schválila 117 hlasmi návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý Slovensku umožní uchádzať sa o pôžičky z európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii.