Vlády sa predháňajú v štátnej pomoci, Komisia reguluje

V boji proti kríze prijala Komisia od septembra 2008 viac než 50 opatrení. Záchranné balíky a opatrenia prijímajú aj členské krajiny na národnej úrovni. Hlavným cieľom Bruselu je zabezpečiť, aby nával štátnej pomoci nenarušil celistvosť jednotného trhu, či nevytvoril škodlivé súťaženie medzi členskými krajinami pri poskytovaní podpory.

Osobitné vydanie hodnotiaceho prehľadu štátnej pomoci z minulého týždňa ukazuje, že celkový maximálny objem krízových opatrení na podporu finančných inštitúcií, ktoré Komisia doteraz schválila, dosahuje okolo 3 biliónov eur. Do toho patrí:

  • celková maximálnu sumu záručného krytia: do výšky 2 300 miliárd eur,
  • rekapitalizačné schémy: takmer 300 miliárd eur,
  • jednorazové záchranné a reštrukturalizačné opatrenia v prospech jednotlivých bánk a finančných inštitúcií: okolo 400 miliárd eur

Neznamená to, že tieto peniaze musia byť skutočne z verejných rozpočtov vyplatené – reálnemu rozpočtovému výdavku dochádza iba pri skutočnom čerpaní štátnej záruky, pri krachu či vážnych problémoch finančnej inštitúcie. Skutočný objem štátnej pomoci tak bude podľa Komisie podstatne nižší.

Od začiatku októbra schválila Komisia v spolupráci s členskými krajinami tri kľúčové oznámenia, regulujúce pomoc finančnému sektoru:

Spolu s Dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci (december 2008) poskytujú členským krajinám usmernenia, akým spôsobom podporovať firmy bez nadmerného narúšania hospodárskej súťaže.

Reálna ekonomika

Koncom roka 2008 sa finančná kríza v EÚ rozšíria aj do reálnej ekonomiky. Jedným z problémov boli sťažený prístup k úverom – Komisia preto 17. decembra 2008 prijala dočasný rámec, ktorým sa členským štátom poskytujú dodatočné prostriedky na riešenie dôsledkov tohto problému.

Pokiaľ ide o pomoc konkrétnym firmám, Brusel doteraz schválil približne 25 štátnych opatrení zameraných na stabilizáciu podnikov a pracovných miest v 10 členských krajinách.